Southern Alberta Institute of Technology

W3.CSS
Calgary, Alberta, Canada

1. GIỚI THIỆU TRƯỜNG SAIT

- Năm 1916, SAIT mở cửa tại Calgary, Alberta, Canada với 11 sinh viên với nhiệm vụ đào tạo các cựu chiến binh trở về sau Thế chiến thứ nhất. Cho đến ngày nay và việc học tập dựa trên hành động, nghiên cứu tập trung vào giải pháp và các mối quan hệ đối tác trong ngành của SAIT đang giúp hình thành thế hệ tiếp theo của các nhà phát minh, doanh nhân và người tiên phong.

2. TẠI SAO NÊN CHỌN VCC

- SAIT trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết để thành công trong sự nghiệp trong ngành công nghiệp. 91% học sinh tốt nghiệp của SAIT được tuyển dụng và 97% giới thiệu một nền giáo dục SAIT. Cho dù tìm cách nâng cao kỹ năng hay thay đổi nghề nghiệp, trường cho phép học tập suốt đời thông qua giáo dục phù hợp, tùy chỉnh. SAIT nâng cao khả năng cạnh tranh toàn cầu của sinh viên và khu vực. Với hơn 11.000 đối tác trong ngành, trường xóa mờ ranh giới giữa ngành công nghiệp và SAIT để củng cố nền kinh tế.

DENTAL ASSISTING

 •  Bằng cấp: Certificate
 • Học phí: $25,468
 • Độ dài: 1 năm
 • Học kì: Tháng 5, 9
 • Chi tiết >>>

    OPHTHALMIC AND OPTOMETRIC ASSISTING

 •  Bằng cấp: Certificate
 • Học phí: $19,449/năm
 • Độ dài: 1 năm
 • Học kì: Tháng 5, 9
 • Chi tiết >>>

HEALTH INFORMATION MANAGEMENT 

 •  Bằng cấp: Diploma
 • Học phí: $19,401/năm
 • Độ dài: 2 năm
 • Học kì: Tháng 9
 • Chi tiết >>>