Kwantlen Polytechnic University

W3.CSS
Vancouver, British Columbia, Canada

1. GIỚI THIỆU TRƯỜNG KPU

- Được thành lập bởi chính phủ British Columbia vào năm 1981, Kwantlen, nay là Đại học Bách khoa Kwantlen, có 5 cơ sở nằm trong vùng Metro Vancouver của British Columbia. KPU cung cấp bằng cử nhân, bằng cao đẳng, văn bằng, chứng chỉ và trích dẫn trong hơn 140 chương trình. Gần 20.000 sinh viên hàng năm tham gia các khóa học tại các cơ sở của KPU ở Surrey, Richmond, Langley, Cloverdale và Civic Plaza.

2. TẠI SAO NÊN CHỌN KPU

- Đại học Bách khoa Kwantlen hiện đang cung cấp một loạt các chứng chỉ, nhiều chứng chỉ hoàn toàn độc đáo, để đáp ứng thành công nhu cầu phát triển của thị trường việc làm trong khu vực và toàn cầu. Sinh viên có cơ hội kết nối các chứng chỉ chứng chỉ và văn bằng với bằng cử nhân, tạo ra lựa chọn nâng cao học thuật và chuyên môn của các chương trình ứng dụng và kỹ thuật.
- KPU là trường đại học bách khoa duy nhất của Canada. Trường tập trung vào các kỹ năng thực hành, bên cạnh các học thuật truyền thống. Phương pháp giáo dục vượt ra ngoài sách vở, với các cơ hội học tập trải nghiệm như dự án nhóm, thuyết trình, diễn giả khách mời, v.v. Nhiều chương trình của KPU bao gồm phát triển kinh nghiệm làm việc, thực hành hoặc các lựa chọn giáo dục hợp tác.
- KPU hợp tác chặt chẽ với các đối tác và tổ chức trong ngành để đảm bảo sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi được chuẩn bị tốt để tham gia lực lượng lao động.

HEALTH CARE ASSISTANT

 •  Bằng cấp: Certificate
 • Học phí: $10,474/15 chỉ
 • Độ dài: 33 tín chỉ
 • Học kì: Tháng 1, 9
 •  Chi tiết >>>

y tá canada

BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING

 •  Bằng cấp: Baccalaureate Degree
 • Học phí: $10,474/15 chỉ
 • Độ dài: 125 tín chỉ
 • Học kì: Tháng 1, 9
 •  Chi tiết >>>

y tá canada

BACHELOR OF PSYCHIATRIC NURSING

 •  Bằng cấp: Baccalaureate Degree
 • Học phí: $10,474/15 chỉ
 • Độ dài: 123 tín chỉ
 • Học kì: Tháng 5
 •  Chi tiết >>>

GRADUATE NURSE INTERNATIONALLY EDUCATED RE-ENTRY

 •  Bằng cấp: Certificate
 • Học phí: $10,474/15 chỉ
 • Độ dài: 1 năm (47 tín chỉ)
 • Học kì: Tháng 1, 5, 9
 • Chi tiết >>>

y tá canada

BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING – ADVANCED ENTRY 

 •  Bằng cấp: Baccalaureate Degree
 • Học phí: $10,474/15 chỉ
 • Độ dài: 93 tín chỉ
 • Học kì: Tháng 9
 •  Chi tiết >>>