Có cần Study Permit cho khoá học dưới 6 tháng không?

students

Tất cả thông tin được cung cấp đều trực tiếp từ IRCC

Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada

Không, bạn không cần giấy phép học tập nếu khóa học hoặc chương trình học của bạn kéo dài dưới 6 tháng. Bạn phải hoàn thành khóa học hoặc chương trình của mình trong thời gian bạn được phép ở lại Canada.

Ngay cả khi bạn không cần giấy phép học tập, bạn có thể muốn đăng ký một giấy phép. Nếu bạn muốn làm việc trong khi đang học hoặc bạn quyết định học lâu hơn ở Canada, bạn sẽ cần giấy phép học tập. Bạn phải đang theo học tại một cơ sở học tập được chỉ định để có được giấy phép học tập.

Nếu lý do chính của bạn đến Canada là để học hơn 6 tháng, bạn phải xin giấy phép du học.

Nếu bạn quyết định nộp đơn xin giấy phép du học khi bạn ở Canada

Chỉ một số người có thể xin giấy phép du học từ bên trong Canada. Bạn có thể cần phải xin giấy phép du học của mình như thể bạn đang ở bên ngoài Canada. Bạn có thể phải rời Canada để đi phỏng vấn. Nếu bạn làm vậy, hãy đảm bảo rằng bạn mang theo tất cả các giấy tờ cần thiết để nhập cảnh vào quốc gia khác và trở lại Canada.

Ngày sửa đổi: 2019-08-27 bởi

IRCC Di cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada

Tuyên bố trách nhiệm: Thông tin được lấy trực tiếp từ IRCC. Tài liệu và thông tin có trên trang web này chỉ dành cho mục đích thông tin và không nên được hiểu là lời khuyên chuyên nghiệp. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức để đảm bảo tính chính xác của thông tin tại thời điểm viết bài, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính đầy đủ hoặc chính xác của tất cả thông tin. Vì thông tin có thể thay đổi mà không cần thông báo trước, hãy luôn tham khảo trang web của Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada để có thông tin cập nhật và chính xác nhất.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Copyright & Disclaimer

The information on this site is for information purposes only. Canada International Student Magazine Inc (CISM) assumes no liability or responsibility for any inaccurate, delayed or incomplete information, nor for any actions taken in reliance thereon. The information contained about each individual, event or organization has been provided by such individual, event organizers or organization, or third parties without verification by us.

Any form of reproduction of any content on this website without the written permission of the publisher, is strictly prohibited. CISM is operated by Canada International Student Magazine Inc. a trademarked company; all rights reserved.