Sự thay đổi hệ thống phân loại nghề nghiệp (NOC) ở Canada

Hệ thống nhập cư Canada sẽ thiết kế lại phân loại nghề nghiệp vào mùa thu năm 2022. Trong khi chính phủ liên bang vẫn chưa làm rõ loại ứng viên nào sẽ bị ảnh hưởng bởi những thay đổi, chúng sẽ ảnh hưởng đến một số tầng lớp kinh tế và người nộp đơn lao động nước ngoài.

Dưới đây là danh sách chúng tôi đề cập trong bài viết này.

⁃ NOC là gì?
⁃ Các cấp độ kỹ năng NOC được thay thế bằng hệ thống TEER mới
⁃ Những thay đổi có ý nghĩa gì đối với sinh viên quốc tế?
⁃ NOC 2021 dự kiến sẽ được giới thiệu vào “Mùa thu 2022”

1. NOC là gì?

Phân loại nghề nghiệp quốc gia (NOC) là hệ thống của Canada để phân loại nghề nghiệp. Năm năm một lần, NOC được xem xét để đảm bảo rằng nó phản ánh những thay đổi trong thị trường lao động Canada. Nó trải qua một cuộc đại tu lớn khoảng mỗi thập kỷ, vì vậy ấn bản mới là bản cập nhật quan trọng nhất kể từ năm 2011. Tháng trước, Cơ quan Thống kê Canada đã phát hành ấn bản NOC 2021.

Như một chỉ số về trình độ kỹ năng, NOC xem xét các loại và số lượng đào tạo hoặc giáo dục thường được yêu cầu cho một nghề nghiệp. Nó được chia thành bốn cấp độ kỹ năng, từ A đến D, được xác định bằng chữ số thứ hai của mã NOC. Hai chữ số được gán cho mỗi cấp độ kỹ năng từ 0 đến 7. Ở cấp độ kỹ năng A, chữ số thứ hai của mã NOC là 0 hoặc 1.

Trình độ kỹ năng của một cá nhân chủ yếu được xác định bởi loại hình giáo dục và đào tạo cần thiết để trở thành công việc trong nghề nghiệp đó. Hơn nữa, yếu tố này phản ánh kinh nghiệm cần thiết để gia nhập nghề nghiệp và mức độ phức tạp của nghề nghiệp. Trách nhiệm công việc so với các ngành nghề khác. Việc tiến bộ từ cấp độ kỹ năng B lên cấp độ kỹ năng A thường yêu cầu giáo dục chính thức bổ sung, nhưng việc chuyển đổi từ cấp độ kỹ năng D sang cấp độ kỹ năng C thường đạt được thông qua đào tạo và kinh nghiệm tại chỗ.

Các cấp độ kỹ năng đại diện cho các con đường phổ biến được chấp nhận để có việc làm trong một nghề nghiệp. Khi xác định mức độ kỹ năng, người sử dụng lao động xem xét bối cảnh của nghề nghiệp và xu hướng trong các yêu cầu tuyển dụng, tùy thuộc vào số lượng con đường dẫn đến việc làm.

Tất cả các nghề đều có chữ số thứ hai thể hiện trình độ kỹ năng của họ, ngoại trừ các nghề quản lý, như đã thảo luận ở trang trước, chữ số thứ hai phản ánh nhóm nghề rộng hoặc cho biết nghề đó được coi là quản lý cấp cao.

Đây là bảng minh họa mối quan hệ giữa chỉ số theo thứ tự chữ cái và các chữ số của nó.

NOC 2016

Source: ESDC Skill Level

Các tỉnh và vùng lãnh thổ của Canada, cũng như Bộ Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đánh giá tính đủ điều kiện cho các chương trình nhập cư dành cho lao động có tay nghề cao bằng NOC 2016. Việc làm và Phát triển Xã hội Canada (ESDC) cũng đã sử dụng NOC 2016 để đánh giá Labour Market Impact Assessments – Đánh giá Tác động Thị trường Lao động (LMIA).

2. Các cấp độ kỹ năng NOC được thay thế bằng hệ thống TEER mới

Chính phủ Canada đang chuyển từ việc phân loại công việc dựa trên loại kỹ năng sang một hệ thống mới được gọi là Đào tạo, Giáo dục, Kinh nghiệm và Trách nhiệm (TEER). Hệ thống TEER mới cung cấp sáu loại: loại TEER 0, 1, 2, 3, 4 và 5.

TEER

Source: Statistics Canada’s new TEER system

Statistics Canada giải thích cho sự cần thiết của việc thay đổi này.

3. Những thay đổi có ý nghĩa gì đối với sinh viên quốc tế?

Vào thời điểm NOC 2021 được IRCC và ESDC thực hiện, Sinh viên Quốc tế sẽ cần đảm bảo rằng loại TEER của họ phù hợp với tiêu chí đủ điều kiện của công việc mà họ đang ứng tuyển. Tính đến NOC 2016, có 516 nghề trong hệ thống TEER mới, tăng từ 500 trong NOC 2016. Các lĩnh vực mới nổi như khoa học dữ liệu và an ninh mạng đã tạo ra những nghề mới.

4. NOC 2021 dự kiến sẽ được giới thiệu vào “Mùa thu 2022”

Theo IRCC, chính phủ liên bang dự kiến sẽ áp dụng phương pháp phân loại nghề nghiệp mới vào “mùa thu năm 2022”. Sử dụng công cụ sau của Thống kê Canada, bạn có thể so sánh NOC hiện tại của mình với NOC 2021.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Thông tin được lấy trực tiếp từ các trang web của IRCC và Chính phủ Canada. Thông tin trên trang web này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và không được coi là lời khuyên chuyên nghiệp. Thông tin đã được thu thập chính xác nhất có thể tại thời điểm viết bài, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin. Để có thông tin cập nhật và chính xác nhất, vui lòng kiểm tra Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch và Trang web chính thức của Chính phủ Canada và các kênh kỹ thuật số.

Source: Statistics Canada’s Teer System ESDC NOC 2021 Statistics Canada Classification Structure ESDC Skill Level Temporary Foreign Worker Program Comparison NOC 2016 with NOC 2021 Tool

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Copyright & Disclaimer

The information on this site is for information purposes only. Canada International Student Magazine Inc (CISM) assumes no liability or responsibility for any inaccurate, delayed or incomplete information, nor for any actions taken in reliance thereon. The information contained about each individual, event or organization has been provided by such individual, event organizers or organization, or third parties without verification by us.

Any form of reproduction of any content on this website without the written permission of the publisher, is strictly prohibited. CISM is operated by Canada International Student Magazine Inc. a trademarked company; all rights reserved.