Những thông tin du học sinh cần biết để apply số SIN tại Canada.

social insurance number

Số Bảo hiểm Xã hội (SIN) là một số gồm 9 chữ số được cấp bởi Service Canada, một phần của chính phủ Canada. Bạn cần có SIN trước khi bắt đầu làm việc tại Canada, để nộp thuế cũng như tiếp cận các chương trình và phúc lợi của chính phủ, nếu đủ điều kiện. 

Một số sinh viên không đủ điều kiện nhận SIN, chẳng hạn như sinh viên trao đổi mà không có Study permit, có thể nhận Mã số thuế cá nhân (ITN) thay thế. 

sinh viên

Nếu bạn là sinh viên quốc tế, chỉ có SIN là không đủ để cho phép bạn làm việc ở Canada. Hãy đảm bảo rằng bạn có đủ điều kiện để được phép làm việc tại Canada. 

Bạn có thể đăng ký số SIN nếu bạn có work permit, co-op work permit, a Post-Graduation Work Permit, or a spousal work permit.

Cách đăng ký số SIN

Du học sinh quốc tế chỉ có thể đăng ký mới số SIN sau khi đã đến Canada, được cấp Study Permit tại hải quan

Thông thường có các cách đăng ký số SIN, đó là đăng ký trực tiếp tại các trung tâm Canada Service, qua thư hoặc online. Nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên hiện nay, bạn nên đăng ký SIN trực tuyến. Bạn cũng có thể nộp đơn qua đường bưu điện hoặc yêu cầu một cuộc hẹn trực tiếp nếu bạn gặp phải rào cản khi đăng ký trực tuyến. 

Ngoài giấy phép học tập ( Study permit) hoặc làm việc (work permit), bạn sẽ cần hộ chiếu và bằng chứng về địa chỉ tại Canada. 

Nếu bạn đang ở ngoài Canada nhưng đã có Study Permit hoặc Work permit thì bạn có thể đăng ký online để gia hạn số SIN hoặc lấy xác nhận của số SIN, cũng như đăng ký số SIN mới, kể cả khi bạn không có địa chỉ tại Canada.

Sinh viên quốc tế nhận được SIN bắt đầu bằng số “9”, cho phép nhà tuyển dụng biết rằng bạn là người tạm trú tại Canada. SIN của bạn sẽ vẫn giữ nguyên trừ khi bạn trở thành thường trú nhân, trong trường hợp đó, bạn có thể đăng ký SIN mới không bắt đầu bằng số ‘9’.  

Số SIN của sinh viên quốc tế sẽ có ngày hết hạn giống như của Study Permit hoặc Work permit.

Gia hạn số SIN

Để đảm bảo số SIN của bạn hợp lệ, thì bạn cần gia hạn số SIN mỗi khi bạn gia hạn thời gian tạm trú của mình tại Canada, như gia hạn Study permit hoặc Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp ( Post- graduation work permit). Nếu bạn nhận được giấy phép làm việc co-op và đã nhận được SIN từ giấy phép du học của mình, bạn không cần phải xin lại SIN.

Lưu ý: Nếu bạn đã nộp đơn xin giấy phép học tập hoặc làm việc mới trước khi giấy phép hiện tại của bạn không còn hiệu lực và bạn vẫn chưa nhận được giấy phép mới của mình, bạn có thể tiếp tục sử dụng cùng một SIN trong khi chờ giấy phép được cấp khi ở trạng thái “ngụ ý “miễn là bạn ở lại Canada.  

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Copyright & Disclaimer

The information on this site is for information purposes only. Canada International Student Magazine Inc (CISM) assumes no liability or responsibility for any inaccurate, delayed or incomplete information, nor for any actions taken in reliance thereon. The information contained about each individual, event or organization has been provided by such individual, event organizers or organization, or third parties without verification by us.

Any form of reproduction of any content on this website without the written permission of the publisher, is strictly prohibited. CISM is operated by Canada International Student Magazine Inc. a trademarked company; all rights reserved.