Khôi phục lại Study permit của bạn trước ngày 31/8/2021

Nếu giấy phép của bạn đã hết hạn nhưng bạn vẫn đáp ứng được các yêu cầu để được ở lại Canada và bạn tuân thủ các quy định trong study permit của mình, bạn có thể nộp đơn xin khôi phục lại tình trạng visa sinh viên. 

Nếu bạn muốn tiếp tục học tại Canada, bạn cần phải:

  • Nộp đơn xin một giấy phép học tập mới ( new study permit)
  • Nộp đơn xin khôi phục lại tình trạng visa sinh viên
  • Trả phí xét hồ sơ

Kết quả nộp đơn phục hồi lại tình trạng visa sinh viên phụ thuộc vào giấy phép của bạn đã hết hạn bao lâu:

  • Bạn nộp đơn trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy phép hết hạn
  • Bạn nộp đơn sau 90 ngày kể từ ngày giấy phép hết hạn

Nếu giấy phép của bạn hết hạn đã quá 90 ngày, bạn chỉ có thể nộp đơn để khôi phục lại giấy phép của bạn trước ngày 31/8/2021. 

Nguồn: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada/extend-study-permit/expired-permit.html?fbclid=IwAR0CB2N2zwRZ7xAhs47-NGn0ZvwxslTb_m7soGGsQHAbsyr0O9q5z8i78QA

Disclaimer: Thông tin được lấy trực tiếp từ IRCC. Các tài liệu và thông tin có trên trang web này chỉ dành cho mục đích thông tin và không nên được hiểu là lời khuyên chuyên nghiệp. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức để đảm bảo tính chính xác của thông tin tại thời điểm viết bài, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính đầy đủ hoặc chính xác của tất cả thông tin. Vì thông tin có thể thay đổi mà không cần thông báo trước, hãy luôn tham khảo trang web của Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada để có thông tin cập nhật và chính xác nhất.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Copyright & Disclaimer

The information on this site is for information purposes only. Canada International Student Magazine Inc (CISM) assumes no liability or responsibility for any inaccurate, delayed or incomplete information, nor for any actions taken in reliance thereon. The information contained about each individual, event or organization has been provided by such individual, event organizers or organization, or third parties without verification by us.

Any form of reproduction of any content on this website without the written permission of the publisher, is strictly prohibited. CISM is operated by Canada International Student Magazine Inc. a trademarked company; all rights reserved.