DU HỌC CANADA THEO CHƯƠNG TRÌNH SDS 2021.

visa_edits

Tùy thuộc vào nơi bạn sinh sống, bạn có thể nhận được giấy phép du học nhanh hơn thông qua chương trình Student Direct Stream (SDS)! Thời gian xử lý thông thường là trong vòng 20 ngày làm việc.

Để đủ điều kiện tham gia chương trình Student Direct Stream (SDS), bạn phải:

  • Là cư dân hợp pháp sống tại một trong các quốc gia sau:

– Trung Quốc

– Ấn Độ

– Maroc

– Pakistan

– Philippines

– Senegal

– Việt Nam

  • Có thư chấp nhận từ một cơ sở đào tạo nằm trong danh sách DLI (https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada/study-permit/prepare/designated-learning-institutions-list.html)
  • Sống bên ngoài Canada khi bạn nộp đơn.
  • Đã đóng một năm học phí.
  • Có Giấy chứng nhận đầu tư được đảm bảo (GIC) của CAN $ 10.000.
  • Đối với sinh viên có ý định học tập tại Quebec: Có Chứng chỉ d’acceptation du Québec (CAQ) từ Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.
  • Kiểm tra sức khỏe trước khi nộp đơn (nếu bạn cần).
  • Giấy lí lịch tư pháp số 2 trước khi bạn nộp đơn (nếu bạn cần).
  • Có (các) bảng điểm trung học cơ sở hoặc đại học gần đây nhất của bạn.
  • Có một trong các kết quả kiểm tra ngôn ngữ sau đây: Điểm IELTS từ 6.0 trở lên cho mỗi kỹ năng (đọc, viết, nói và nghe) hoặc điểm kiểm tra d’évaluation de français (TEF) bằng với Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada (CLB ) đạt ít nhất 7 cho mỗi kỹ năng (đọc, viết, nói và nghe).

Nguồn: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada/study-permit/student-direct-stream/eligibility.html

Tuyên bố trách nhiệm: Thông tin được lấy trực tiếp từ IRCC. Tài liệu và thông tin có trên trang web này chỉ dành cho mục đích thông tin và không nên được hiểu là lời khuyên chuyên nghiệp. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức để đảm bảo tính chính xác của thông tin tại thời điểm viết bài, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính đầy đủ hoặc chính xác của tất cả thông tin. Vì thông tin có thể thay đổi mà không cần thông báo trước, hãy luôn tham khảo trang web của Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada để có thông tin cập nhật và chính xác nhất.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Copyright & Disclaimer

The information on this site is for information purposes only. Canada International Student Magazine Inc (CISM) assumes no liability or responsibility for any inaccurate, delayed or incomplete information, nor for any actions taken in reliance thereon. The information contained about each individual, event or organization has been provided by such individual, event organizers or organization, or third parties without verification by us.

Any form of reproduction of any content on this website without the written permission of the publisher, is strictly prohibited. CISM is operated by Canada International Student Magazine Inc. a trademarked company; all rights reserved.