Chính sách Định Cư tạm thời cho sinh viên đã tốt nghiệp tại Canada

Được công bố vào ngày 14 tháng 4, các chính sách công mới nhắm mục tiêu vào các công dân nước ngoài đã tốt nghiệp tại Canada, có PGWP và những người hiện đang làm việc tại Canada, với những yêu cầu cơ bản như sau: 

1. Đã tốt nghiệp sau tháng1/2017 tại các trường trong danh sách DLI của Canada gồm : 

– Các trường công như college/trade/technical school. University hoặc Quebec CEGEP.

– Các trường tư tại Quebec nhưng vận hành và dưới sự quản lý giống như các trường công ở Quebec

– Các trường tư hoặc công ở Quebec có cung cấp các chương trình tối thiểu 900 giờ hoặc hơn để học sinh có thể học DVS hoặc AVS

– Trường tư được chính quyền tỉnh bang ủy quyền cấp bằng khi chương trình học hoàn thành. 

2. Đã tốt nghiệp một trong những bằng cấp sau:

– Bằng ( Associate, Bachelor’s, Master’s, hoặc Doctorate) có thời gian học ít nhất là 8 tháng.

– Bằng cấp Đại học, cao đẳng, chứng chỉ, hoặc attestation được cấp khi hoàn thành một chương trình trong bất kỳ thời hạn nào mà đưa đến nghề nghiệp trong lĩnh vực thương mại có tay nghề cao ( danh sách đính kèm), HOẶC 

– Một hoặc nhiều các chứng chỉ đáp ứng được các điều kiện sau:

 Diplomas/ certificates/attestations mà mỗi chương trình học ít nhất 8 tháng và tổng thời gian học phải 2 năm ( hoặc ít nhất 16 tháng)¨

 Cho chương trình DVS và AVS, mỗi chương trình phải học ít nhất 900 giờ học và tổng thời gian phải ít nhất 1800 giờ.¨ 

• Khi cộng tổng hai chương trình AVS với DVS, thời gian học của AVS có thể ít hơn 900 giờ.

 Các bằng cấp phải tốt nghiệp sau tháng 1 năm 2017.ϖ 

3. Bạn phải có giấy tờ hợp pháp trong suốt thời gian học tập tại Canada.

4. Đang làm việc tại Canada với giấy phép hợp lệ. Tự kinh doanh sefl-employed không được tính, trừ khi bạn làm việc như một bác sĩ y tế trong một thỏa thuận thu phí dịch vụ với cơ quan y tế. Việc làm phải đáp ứng định nghĩa về công việc theo quy định ( theo link đính kèm).

5. Phải đạt được ít nhất trình độ tiếng Anh CLB 5 . 

6. Đang ở tại Canada với tình trạng cư trú hợp pháp ( hoặc đủ điều kiện để khôi phục lại tình trạng cư trú) và phải có mặt tại Canada vào thời điểm nộp hồ sơ và khi hồ sơ được thông qua. 

7. Có ý định sống tại các tỉnh bang khác ngoài Quebec. 

8. Nộp hồ sơ cho chương trình và sử dụng form được cung cấp bởi chương trình này. Và phải nộp tất cả các bằng chứng giấy tờ cần thiết tại thời điểm nộp đơn. 

9. Nộp hồ sơ cho chương trình này ONLINE.

10. Một số điều kiện phụ khác.

Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ : từ 6 tháng 5 năm 2021 đến 5 tháng 11 năm 2021 hoặc đến khi nhận đủ 40,000 hồ sơ. ( first come, first served)

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Thông tin được lấy trực tiếp từ IRCC. Tài liệu và thông tin có trên trang web này chỉ dành cho mục đích thông tin và không nên được hiểu là lời khuyên chuyên nghiệp. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức để đảm bảo tính chính xác của thông tin tại thời điểm viết bài, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính đầy đủ hoặc chính xác của tất cả thông tin. Vì thông tin có thể thay đổi mà không cần thông báo trước, hãy luôn tham khảo trang web của Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada để có thông tin cập nhật và chính xác nhất.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Copyright & Disclaimer

The information on this site is for information purposes only. Canada International Student Magazine Inc (CISM) assumes no liability or responsibility for any inaccurate, delayed or incomplete information, nor for any actions taken in reliance thereon. The information contained about each individual, event or organization has been provided by such individual, event organizers or organization, or third parties without verification by us.

Any form of reproduction of any content on this website without the written permission of the publisher, is strictly prohibited. CISM is operated by Canada International Student Magazine Inc. a trademarked company; all rights reserved.