Cập nhật thông tin về việc học Online ngoài Canada.

học online

Trong đại dịch, các biện pháp đã được đưa ra để cho phép sinh viên quốc tế theo đuổi việc học trực tuyến từ nước ngoài trong khi vẫn đủ điều kiện để được cấp giấy phép làm việc sau tốt nghiệp (PGWP). Khi năm học mới đến gần, Bộ Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada đang tạo ra một giai đoạn chuyển tiếp cho các biện pháp này. Sau khi tham vấn các tỉnh, vùng lãnh thổ và các bên liên quan về giáo dục, các biện pháp đào tạo từ xa đã được mở rộng đến ngày 31 tháng 8 năm 2023. Nhưng chúng đang bị thu hẹp phạm vi.

Sinh viên quốc tế học trực tuyến từ nước ngoài hoặc nộp đơn xin giấy phép du học không muộn hơn ngày 31 tháng 8 năm 2022, sẽ tiếp tục có thể hoàn thành đến 100% chương trình trực tuyến mà không ảnh hưởng đến tư cách PGWP của họ. Tuy nhiên, thời gian học tập hoàn thành từ nước ngoài bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2023, sẽ bị trừ vào thời gian của giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp của họ, bất kể sinh viên bắt đầu học khi nào.

Việc gia hạn các biện pháp đào tạo từ xa tạm thời sẽ ảnh hưởng đến các chương trình bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2022 đến ngày 31 tháng 8 năm 2023. Cụ thể, các biện pháp này sẽ được áp dụng:

Không quá 50% số tín chỉ cần thiết có thể được hoàn thành bên ngoài Canada để vẫn đủ điều kiện nhận PGWP.

Các nghiên cứu hoàn thành trực tuyến từ bên ngoài Canada bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2023, sẽ được trừ vào thời lượng của PGWP trong tương lai.

Với sự quan tâm chưa từng có đối với Canada từ những người nộp đơn trên toàn thế giới, bộ tiếp tục đặt ra tiêu chuẩn cao hơn cho quá trình xử lý nhập cư. Tuy nhiên, ứng phó với các cuộc khủng hoảng nhân đạo và cập nhật công nghệ cũ để đáp ứng nhu cầu đã dẫn đến sự chậm trễ trong xử lý và thời gian chờ đợi lâu hơn. Trọng tâm của chính phủ là giảm các công việc tồn đọng hiện có, bao gồm cả giấy phép sinh viên. Tuy nhiên, mặc dù ưu tiên các đơn xin giấy phép du học cho sinh viên muốn bắt đầu nhập học vào tháng 9, một số sinh viên quốc tế có thể không được xử lý hồ sơ đúng hạn để bắt đầu học trực tiếp cho kỳ nhập học mùa thu năm 2022.

Vào thời điểm cao điểm của đại dịch, các biện pháp đã được đưa ra để giúp giảm thiểu tác động của việc hạn chế đi lại và sức khỏe đối với sinh viên quốc tế và lĩnh vực giáo dục quốc tế của Canada. Những biện pháp này cho phép sinh viên quốc tế hoàn thành 100% chương trình của họ trực tuyến từ bên ngoài Canada mà không ảnh hưởng đến tư cách đủ điều kiện của họ để có được con đường định cư lâu dài tiềm năng. Trước đại dịch, sinh viên được yêu cầu hoàn thành không quá 50% chương trình của họ trực tuyến, và thời gian học trực tuyến từ bên ngoài Canada bị trừ vào thời lượng PGWP của họ.

Nguồn: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/notices/distance-learning-measures

Disclaimer: Thông tin được lấy trực tiếp từ trang web của chính phủ Canada. Tài liệu và thông tin có trên trang web này chỉ dành cho mục đích thông tin và không nên được hiểu là lời khuyên chuyên nghiệp. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức để đảm bảo tính chính xác của thông tin tại thời điểm viết bài, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính đầy đủ hoặc chính xác của tất cả thông tin. Vì thông tin có thể thay đổi mà không cần thông báo trước, hãy luôn tham khảo trang web của chính phủ Canada để có thông tin cập nhật và chính xác nhất.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Copyright & Disclaimer

The information on this site is for information purposes only. Canada International Student Magazine Inc (CISM) assumes no liability or responsibility for any inaccurate, delayed or incomplete information, nor for any actions taken in reliance thereon. The information contained about each individual, event or organization has been provided by such individual, event organizers or organization, or third parties without verification by us.

Any form of reproduction of any content on this website without the written permission of the publisher, is strictly prohibited. CISM is operated by Canada International Student Magazine Inc. a trademarked company; all rights reserved.