Bạn có được phép làm việc ngoài campus trường khi đang đi học tại Canada?

làm việc Off_Campus

Du học sinh đang theo học tại Canada có đủ điều kiện để làm việc ngoài khuôn viên trường 20 giờ một tuần trong quá trình học . Bạn không cần giấy phép lao động khác miễn là có giấy phép học tập hợp lệ để học tập tại Canada. Trừ khi trong giấy phép du học có đề cập rằng sinh viên không được phép làm việc, tất cả những sinh viên có giấy phép học tập hợp lệ đều đủ điều kiện làm việc 20 giờ một tuần.

Yêu cầu đủ điều kiện để làm việc ngoài khuôn viên trường ở Canada trong khi học

  • Học sinh phải được ghi danh vào trường nằm trong danh sách DLI.
  • Phải đăng ký vào một chương trình sau trung học.
  • Phải ghi danh vào một chương trình học có độ dài ít nhất sáu tháng.
  • Phải bắt đầu học thì mới được bắt đầu làm thêm bên ngoài.
  •  Có Số An sinh Xã hội.
Bạn có thể làm việc trong thời gian nghỉ theo lịch trình của trường Cao đẳng hoặc Đại học không?

Sinh viên có thể làm việc ngoài 20 giờ một tuần trong thời gian này, có nghĩa là sinh viên có thể làm việc toàn thời gian trong thời gian nghỉ theo lịch trình của họ. Làm việc toàn thời gian không có số giờ làm việc nhất định; nó phụ thuộc vào số giờ mà người sử dụng lao động có thể cho, dựa trên tất cả các luật của tỉnh bang về tiền lương làm thêm giờ và thời gian giữa các ca làm việc.

du học sinh

Ai không được làm việc ngoài campus trường?

Nếu giấy phép du học của bạn nói rằng bạn không thể làm việc, thì bạn không được phép làm việc ngoài khuôn viên trường trong thời gian bạn học. Nếu bạn đang tham gia bất kỳ khóa học nào để được chấp nhận vào chương trình toàn thời gian, bạn không thể làm việc ngoài khuôn viên trường cho đến khi bạn trở thành sinh viên chính thức của trường cao đẳng hoặc đại học.

Nếu bạn chuyển sang một trường cao đẳng/ đại học khác, bạn cần đảm bảo rằng bạn đang đăng ký vào một trường trong danh sách DLI để đủ điều kiện làm việc ngoài khuôn viên trường. Hơn nữa, nếu bạn đang nghỉ phép vì lý do học tập, tức là nghỉ vì lý do y tế, gia đình khẩn cấp, chết hoặc bệnh nặng liên quan đến gia đình, hoặc loại nghỉ phép được liệt kê bởi trường học của bạn, bạn không được phép làm việc 20 giờ một tuần trong thời gian này.

Ngay cả khi Study permit nói rằng bạn được phép làm việc và bạn được phép nghỉ phép, bạn vẫn không đủ điều kiện để làm việc ngoài khuôn viên trường trong thời gian này.

học sinh làm việc

Điều gì xảy ra nếu bạn làm việc hơn 20 giờ tại Canada trong quá trình học?

Các quy tắc cho phép bạn chỉ làm việc 20 giờ một tuần, do đó, làm như vậy có thể khiến visa sinh viên của bạn bị thu hồi và bạn có thể không được phép học tập hoặc làm việc ở Canada nữa. Do đó, điều quan trọng là bạn phải theo dõi tình trạng giấy phép của mình trước khi bạn bắt đầu làm việc tại Canada. Chúc may mắn!

Nguồn: Off Campus Work Permit – Chính phủ Canada

Disclaimer: Thông tin được lấy trực tiếp từ IRCC. Các tài liệu và thông tin có trên trang web này chỉ dành cho mục đích thông tin và không nên được hiểu là lời khuyên chuyên nghiệp. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức để đảm bảo tính chính xác của thông tin tại thời điểm viết bài, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính đầy đủ hoặc chính xác của tất cả thông tin. Vì thông tin có thể thay đổi mà không cần thông báo trước, hãy luôn tham khảo trang web của Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada để có thông tin cập nhật và chính xác nhất.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Copyright & Disclaimer

The information on this site is for information purposes only. Canada International Student Magazine Inc (CISM) assumes no liability or responsibility for any inaccurate, delayed or incomplete information, nor for any actions taken in reliance thereon. The information contained about each individual, event or organization has been provided by such individual, event organizers or organization, or third parties without verification by us.

Any form of reproduction of any content on this website without the written permission of the publisher, is strictly prohibited. CISM is operated by Canada International Student Magazine Inc. a trademarked company; all rights reserved.