.

 Bạn muốn du học Canada nhưng chưa biết bắt đầu từ đầu? Hãy tham khảo các bước dưới đây để chuẩn bị cho hành trình của bạn ở Canada với CISM nhé!

Thông tin về Visa và Định cư Canada