Canada mở cửa cho khách du lịch đã tiêm đủ 2 liều vacxin theo quy định! (Phần 1)

high-angle-shot-skyscrapers-buildings-captured-toronto-canada

Bắt đầu từ hôm nay ngày 7/9/2021, công dân nước ngoài được tiêm đủ 02 liều vacxin phòng COVID-19 được Bộ Y tế Canada phê duyệt, có thể đủ điều kiện nhập cảnh vào Canada cho các mục đích không thiết yếu. 

Chi tiết xin theo dõi bài viết bên dưới.

 

khach du lich

NHNG AI ĐƯỢC PHÉP NHP CNH VÀO CANADA?

Từ ngày 07 tháng 09 năm 2021, tất cả công dân nược ngoài tiêm đủ 02 liều vacxin phòng COVID-19 được Bộ Y tế Canada phê duyệt, có thể đủ điều kiện nhập cảnh vào Canada cho các mục đích không thiết yếu.

Nếu bạn đủ điều kiện để được miễn trừ cho khách du lịch đã được tiêm chủng đầy đủ, bạn được miễn: 

 • Cách ly 
 • Test vào ngày thứ 8 
ĐI VỚI TRẺ EM HOẶC NGƯỜI PHỤ THUỘC MÀ CHƯA ĐƯỢC TIÊM ĐỦ VACXIN:

TRẺ EM DƯỚI 12 TUỔI CHƯA ĐƯỢC TIÊM VACXIN:

 • Trẻ em dưới 12 tuổi chưa được tiêm phòng đi cùng với khách du lịch đủ điều kiện được miễn trừ: phải tuân theo tất cả các yêu cầu xét nghiệm trước khi bay, yêu cầu khi nhập cảnh và yêu cầu xét nghiệm vào ngày thứ 8 (trừ trẻ dưới 5 tuổi) 
 • Được miễn cách ly miễn là họ tuân theo các yêu cầu về sức khỏe cộng đồng được nêu trong tài liệu được cung cấp tại biên giới 
 • Tài liệu : Yêu cầu đối với trẻ em dưới 12 tuổi chưa được tiêm chủng  
 • Điều này áp dụng cho trẻ em dưới 12 tuổi chưa được tiêm phòng, đi cùng với cha mẹ, cha / mẹ kế, người giám hộ hoặc người dạy kèm đủ tiêu chuẩn như một khách du lịch đã được tiêm chủng đầy đủ khi họ nhập cảnh vào Canada. 
 • ArriveCAN: đăng ký cho trẻ em dưới 12 tuổi chưa được tiêm phòng làm khách du lịch trong phần đăng ký của bạn. Khi bạn điền vào biểu mẫu và tải lên thành công bằng chứng về việc tiêm chủng cho các thành viên trong gia đình trên 12 tuổi, bạn sẽ nhận được biên nhận ArriveCAN cho biên giới.

VỚI THANH THIẾU NIÊN TỪ 12- 17 TUỔI CHƯA ĐƯỢC TIÊM

 • Thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi chưa được tiêm chủng phải tuân theo tất cả các yêu cầu xét nghiệm và cách ly, cho dù họ có đi cùng với những khách du lịch đủ điều kiện để được miễn trừ cho khách du lịch đã được tiêm chủng đầy đủ hay không. 
 • Lưu ý ArriveCAN: không bao gồm thanh thiếu niên phụ thuộc tuổi 12-17 chưa được tiêm chủng vào hồ sơ gửi đến ArriveCAN của bạn. Hoàn thành đăng ký của bạn mà không có họ để bạn có biên nhận cho phần còn lại của nhóm. Bạn sẽ có thể cung cấp thông tin cho (các) thanh thiếu niên trước khi lên máy bay hoặc khi nhập cảnh vào Canada.

VỚI NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH PHỤ THUỘC CHƯA ĐƯỢC TIÊM:

Những người phụ thuộc chưa được tiêm chủng từ 18 tuổi trở lên, vì lý do hạn chế về tinh thần hoặc thể chất, phải tuân theo tất cả các yêu cầu kiểm tra và cách ly, ngay cả khi họ đi cùng với cha mẹ hoặc người giám hộ đủ điều kiện để được miễn trừ cho khách du lịch đã được tiêm chủng đầy đủ..

KIỂM TRA XEM BẠN CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC MIỄN KHÔNG

Để đủ điều kiện được miễn trừ cho khách du lịch đã được tiêm chủng đầy đủ, bạn phải: 

 • Đủ điều kiện để vào Canada vào ngày cụ thể mà bạn nhập cảnh 
 • Không có dấu hiệu hoặc triệu chứng của COVID-19 
 • Đã nhận được đầy đủ các liều vắc-xin COVID-19 được chấp nhận hoặc kết hợp các loại vắc-xin được chấp nhận 
 • Đã nhận được liều cuối cùng của bạn ít nhất 14 ngày trước ngày bạn nhập cảnh vào Canada Ví dụ: nếu liều cuối cùng của bạn là bất cứ lúc nào vào Thứ Năm ngày 1 tháng 7, thì Thứ Sáu ngày 16 tháng 7 sẽ là ngày đầu tiên bạn đáp ứng điều kiện 14 ngày 
 • Tải lên bằng chứng tiêm chủng của bạn trong ArriveCAN đáp ứng tất cả các yêu cầu đầu vào khác (ví dụ: xét nghiệm trước khi nhập cảnh)

DANH SÁCH CÁC LOẠI VACXIN ĐƯỢC CANADA CHẤP NHẬN:

 • Pfizer-BioNTech (Comirnaty, tozinameran, BNT162b2)
 • Moderna (mRNA-1273)
 • AstraZeneca/COVISHIELD (ChAdOx1-S, Vaxzevria, AZD1222)
 • Janssen/Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S)

DANH SÁCH CÁC LOẠI VACXIN HIỆN KHÔNG ĐƯỢC CANADA CHẤP NHẬN:

 • Bharat Biotech (Covaxin, BBV152 A, B, C)
 • Cansino (Convidecia, Ad5-nCoV)
 • Gamalaya (Sputnik V, Gam-Covid-Vac)
 • Sinopharm (BBIBP-CorV, Sinopharm-Wuhan)
 • Sinovac (CoronaVac, PiCoVacc)
 • Vector Institute (EpiVacCorona)
 • Các loại khác

Danh sách các loại vacxin được chấp nhận có thể được thêm vào trong tương lai. 

BẢN DỊCH CÔNG CHỨNG VỀ BẰNG CHỨNG TIÊM CHỦNG

Nếu bạn đã nhận vắc-xin bên ngoài Canada, vắc-xin vẫn được chấp nhận nhưng bằng chứng về việc tiêm chủng phải được tải lên trong ArriveCAN và chỉ bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh hoặc bản dịch được chứng nhận sang tiếng Pháp hoặc tiếng Anh. 

Cung cấp bản dịch được chứng nhận nếu bằng chứng của bạn không phải bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh 

 • Nếu bằng chứng tiêm chủng của bạn không phải bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, đừng tải nó lên ArriveCAN. Thay vào đó, bạn cần tải lên bản dịch được chứng nhận bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Giữ cả bản gốc bằng chứng tiêm chủng và bản dịch có chứng thực khi bạn đi du lịch. 
 • Bằng chứng chỉ chấp nhận bản dịch của một dịch giả được chứng nhận. Bản dịch được chứng nhận của bạn phải có con dấu hoặc số thành viên của hiệp hội dịch thuật chuyên nghiệp. 
 • Dịch tài liệu: Nếu bằng chứng tiêm chủng của bạn không đáp ứng tất cả các yêu cầu, nó sẽ được coi là không hợp lệ và bạn sẽ phải: 
  • Ở lại khách sạn được chính phủ ủy quyền để chờ kết quả xét nghiệm khi đến nơi của bạn trước khi tiếp tục đến nơi cách ly (nếu đến bằng đường hàng không)
  • Hoàn thành thời gian cách ly ít nhất 14 ngày 
  • Hoàn thành xét nghiệm lần thứ hai vào ngày 8 trong thời gian cách ly của bạn

PHỤC HỒI TỪ COVID-19 VÀ ĐÃ TIÊM MỘT LIỀU

Nếu bạn đã khỏi bệnh sau COVID-19, bạn vẫn cần được tiêm đầy đủ các liều vắc-xin COVID-19 được chấp nhận hoặc kết hợp các loại vắc-xin được chấp nhận. Nếu bạn chỉ tiêm một liều vắc xin được chấp nhận không phải là Janssen (Johnson & Johnson), bạn sẽ không đủ điều kiện để được miễn trừ cho khách du lịch đã tiêm chủng đầy đủ. 

KHÔNG CÓ NGOẠI LỆ CHO KHÁCH DU LỊCH MỚI TIÊM CHỦNG 1 LẦN.

Tại thời điểm này, không có trường hợp miễn xét nghiệm hoặc miễn cách ly nào đối với những du khách chưa nhận đủ 02 liều vắc-xin hoặc kết hợp vắc-xin được Chính phủ Canada chấp nhận.

Tuyên bố trách nhiệm: Thông tin được lấy trực tiếp từ trang web của chính phủ Canada. Tài liệu và thông tin có trên trang web này chỉ dành cho mục đích thông tin và không nên được hiểu là lời khuyên chuyên nghiệp. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức để đảm bảo tính chính xác của thông tin tại thời điểm viết bài, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính đầy đủ hoặc chính xác của tất cả thông tin. Vì thông tin có thể thay đổi mà không cần thông báo trước, hãy luôn tham khảo trang web của chính phủ Canada để có thông tin cập nhật và chính xác nhất.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Copyright & Disclaimer

The information on this site is for information purposes only. Canada International Student Magazine Inc (CISM) assumes no liability or responsibility for any inaccurate, delayed or incomplete information, nor for any actions taken in reliance thereon. The information contained about each individual, event or organization has been provided by such individual, event organizers or organization, or third parties without verification by us.

Any form of reproduction of any content on this website without the written permission of the publisher, is strictly prohibited. CISM is operated by Canada International Student Magazine Inc. a trademarked company; all rights reserved.