Canada đã được đặt tên như thế nào?

canada celebration

Tại sao lại là Canada? Ý nghĩa của cái tên này là gì? Tên Canada thực sự bắt nguồn từ từ kanata của Huron-Iroquois, và được vận chuyển khắp đất nước thông qua một nền kinh tế khai thác và buôn bán lông thú đang phát triển của thực dân. Cuối cùng, tên này đã được chính thức hóa, và nó vẫn giữ nguyên vị trí trong hơn 150 năm kể từ năm 1867.

Tên Canada đến từ đâu?

Một sự hiểu lầm – Stadacona vs Canada

Tên Canada có thể bắt nguồn từ từ kanata của Huron-Iroquois; từ này đề cập đến một ngôi làng hoặc khu định cư. Năm 1535, Jacques Cartier (nhà thám hiểm và thực dân Pháp) nhận được thông tin từ hai thanh niên bản địa về con đường đến kanata. Trên thực tế, những người thanh niên đang giới thiệu về tuyến đường đến làng Stadacona. Stadacone ngày nay là Thành phố Quebec. Không biết đến những cái tên khác, Cartier đã sử dụng cái tên kanata để nói đến không chỉ ngôi làng Stadacona mà còn cả những khu vực xung quanh. Tên này cuối cùng đã nắm giữ cho những người thuộc địa và cũng được mở rộng sang các khu vực khác.

canada flag

Tên tuổi bắt đầu lan rộng

Cuối cùng cái tên Canada đã lan rộng ra một khu vực rộng lớn hơn nhiều. Trên thực tế, gần như toàn bộ khu vực phía bắc sông St-Lawrence được gọi là Canada; sự phổ biến của cái tên đã tăng lên đáng kể. Ngay cả tên của sông St-Lawrence cũng thay đổi trong mắt Cartier và những người thực dân khác. Nó được gọi là Riviere du Canada. Cái tên Canada được đặt cho các khu vực xung quanh con sông bị mắc kẹt trong suốt thời kỳ khu vực xung quanh được gọi là Nước Pháp Mới.

Cái tên này cuối cùng đã vươn xa hơn nữa nhờ sự phát triển của nền kinh tế. Những người thám hiểm và buôn bán lông thú đã chiếm lĩnh các khu vực xa hơn về phía tây và nam, và cái tên Canada ngày càng phát triển. Điều thú vị là cái tên này thậm chí còn vượt ra ngoài biên giới của Canada ngày nay; trên thực tế, cái tên này đã bao phủ tất cả các vùng đất của Pháp, trải rộng về phía nam cho đến tận tiểu bang Louisiana ngày nay.

highrise building

Chính thức là Canada – Tên được chính thức hóa

Canada lần đầu tiên được sử dụng làm tên chính thức vào năm 1791 khi tỉnh Quebec được chia thành hai thuộc địa, thượng và hạ Canada. Sau đó, các thuộc địa này được thống nhất dưới một tên gọi là Tỉnh Canada. Khi đến năm 1867, toàn bộ đất nước được gọi là Canada; đất nước là một quyền thống trị, tách khỏi Anh và một quốc gia độc lập hiện nay.

Canada đã là một quốc gia hơn 150 năm, nhưng nhiều người vẫn chưa biết tên Canada thực sự xuất phát từ đâu. Trên đây là tóm tắt ngắn gọn về sự xuất hiện của cái tên Canada theo Chính phủ Canada. Tên này được đặt theo ngôn ngữ Huron-Iroquois và cuối cùng đã được phổ biến trên khắp đất nước trước khi trở thành tên chính thức cho quốc gia mà chúng ta biết đến ngày nay là Canada.

Nguồn : Origins Canada Geographical Names

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Copyright & Disclaimer

The information on this site is for information purposes only. Canada International Student Magazine Inc (CISM) assumes no liability or responsibility for any inaccurate, delayed or incomplete information, nor for any actions taken in reliance thereon. The information contained about each individual, event or organization has been provided by such individual, event organizers or organization, or third parties without verification by us.

Any form of reproduction of any content on this website without the written permission of the publisher, is strictly prohibited. CISM is operated by Canada International Student Magazine Inc. a trademarked company; all rights reserved.