ngày pink shirt canada

Pink Shirt Day ở Canada.

Ngày Pink Shirt Day được tổ chức vào thứ Tư cuối cùng của tháng Hai hàng năm. Mọi người mặc áo hồng để biểu thị