Tỉnh B.C bỏ quy định sử dụng Vaccine Passport từ ngày 8/4.

Bắt đầu từ thứ 6 này ngày 8/4/2022, tỉnh bang BC chính thức bỏ hết các quy định về giãn cách Covid, không yêu cầu kiểm tra BC Vaccine card, không yêu cầu tiêm chủng bắt buộc cho sinh viên tại các khu nhà ở. COVID-19 Safety Plan chuyển thành kế hoạch phòng bệnh truyền nhiễm.

As British Columbians continue to do their part, we can safely continue with lifting COVID-19 restrictions. Starting April 8:

• BC Vaccine Card requirements will no longer be in effect. Individual businesses and organizations can choose to continue requiring the BC Vaccine Card on their premises.

• Workplaces can transition from COVID-19 Safety Plans to communicable disease plans.

• Vaccination requirements on post-secondary students living in residence will be lifted. Vaccines remain the best protection against COVID-19: get vaccinated and get boosted when it’s your turn.

Learn more: gov.bc.ca/Covid19Restrictions

Disclaimer: Thông tin được lấy trực tiếp từ trang web của chính phủ Canada. Tài liệu và thông tin có trên trang web này chỉ dành cho mục đích thông tin và không nên được hiểu là lời khuyên chuyên nghiệp. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức để đảm bảo tính chính xác của thông tin tại thời điểm viết bài, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính đầy đủ hoặc chính xác của tất cả thông tin. Vì thông tin có thể thay đổi mà không cần thông báo trước, hãy luôn tham khảo trang web của chính phủ Canada để có thông tin cập nhật và chính xác nhất.

COVID-19 province-wide restrictions

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Copyright & Disclaimer

The information on this site is for information purposes only. Canada International Student Magazine Inc (CISM) assumes no liability or responsibility for any inaccurate, delayed or incomplete information, nor for any actions taken in reliance thereon. The information contained about each individual, event or organization has been provided by such individual, event organizers or organization, or third parties without verification by us.

Any form of reproduction of any content on this website without the written permission of the publisher, is strictly prohibited. CISM is operated by Canada International Student Magazine Inc. a trademarked company; all rights reserved.