Ryerson University International College offers exclusive scholarships for international students

Kỳ tháng 5/2022 Thời hạn nộp bài luận để apply học bổng là 27/2/2022.

Kỳ tháng 9/2022: Hạn cuối để nộp bài luận là vào ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Sinh viên phải viết 100-150 từ về một trong các chủ đề sau và gửi lại email kèm theo mã số sinh viên, tên và ngày sinh của họ:

  • Tại sao bạn muốn học Quản lý kinh doanh / Nghệ thuật / Kinh tế Quốc tế và Tài chính?
  • Tại sao bạn chọn RUIC và Toronto?

Học bổng này chỉ áp dụng cho sinh viên RUIC bắt đầu vào kỳ nhập học tháng 5 hoặc tháng 9 năm 2022 Học bổng sẽ được áp dụng dưới dạng tín dụng vào tài khoản học phí của sinh viên Sinh viên phải trả học phí trong vòng 10 ngày như đã nêu trong thư học bổng Học sinh phải ghi danh và ở lại ghi danh cho học kỳ tháng Năm hoặc tháng Chín để đủ điều kiện. Sinh viên rút lui hoặc hoãn học kỳ sau bất kỳ lúc nào sẽ không đủ điều kiện.

Nguồn: https://www.ryersonuic.ca/admission-and-fees/scholarships/?fbclid=IwAR3JJhYkn3E47RVChyaoZXCeGcEpFzuYj8IH0LlOK0XRMWiueMwVSZGq_X4

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Copyright & Disclaimer

The information on this site is for information purposes only. Canada International Student Magazine Inc (CISM) assumes no liability or responsibility for any inaccurate, delayed or incomplete information, nor for any actions taken in reliance thereon. The information contained about each individual, event or organization has been provided by such individual, event organizers or organization, or third parties without verification by us.

Any form of reproduction of any content on this website without the written permission of the publisher, is strictly prohibited. CISM is operated by Canada International Student Magazine Inc. a trademarked company; all rights reserved.