Patricia Gartland- Giải thưởng Thành tựu trọn đời của Giáo dục Quốc tế năm 2021 – International Education Lifetime Achievement Award 2021

By Amrit Sigh

Patricia Gartland – Giám đốc Điều hành / Giám đốc Học khu, School District 43 (Coquitlam) Patricia Gartland đang được công nhận vì đã làm việc không mệt mỏi với tư cách là người ủng hộ quốc tế hóa trong lĩnh vực K-12 công lập của BC.

Từ việc thành lập chương trình Giáo dục Quốc tế của Học khu Coquitlam vào năm 1999 và dẫn dắt nó trở thành chương trình học sinh quốc tế lớn nhất và thành công nhất ở K-12 ở Canada đến việc đảm nhận vai trò lãnh đạo với Hiệp hội Giáo dục Các trường Công lập Quốc tế (IPSEA), Hiệp hội Canada Trường Công lập – Quốc tế (CAPS-I), Hội đồng Giáo dục Quốc tế British Columbia (BCCIE) và Cục Giáo dục Quốc tế Canada (CBIE), những cống hiến của cô cho Giáo dục Quốc tế đã có tác động không thể xóa nhòa đối với học sinh trên khắp thế giới.

Tạp chí Sinh viên Quốc tế Canada chúng tôi xin chúc mừng Patricia Gartland vì đã tạo ra sự khác biệt trong việc hỗ trợ Giáo dục Quốc tế cho Sinh viên Quốc tế.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Copyright & Disclaimer

The information on this site is for information purposes only. Canada International Student Magazine Inc (CISM) assumes no liability or responsibility for any inaccurate, delayed or incomplete information, nor for any actions taken in reliance thereon. The information contained about each individual, event or organization has been provided by such individual, event organizers or organization, or third parties without verification by us.

Any form of reproduction of any content on this website without the written permission of the publisher, is strictly prohibited. CISM is operated by Canada International Student Magazine Inc. a trademarked company; all rights reserved.