KPU giảm học phí cho chương trình nâng cấp trình độ tiếng Anh.

kpu logo

Tin vui cho các bạn sinh viên KPU khi trường đã giảm mức học phí quốc tế cho các khóa học nâng cấp tiếng Anh!

Bắt đầu từ mùa Thu năm 2021, sinh viên đăng ký các khóa học ENGQ hoặc ELST sẽ chỉ phải trả $ 378,85 cho mỗi tín chỉ, thay vì mức hiện có là $ 684,61 — tiết kiệm gần 45%. Điều này cũng có nghĩa là KPU Pathway có chi phí hợp lý hơn bao giờ hết.

Giới thiệu về Lộ trình KPU – KPU Pathway

KPU Pathway là một chương trình nâng cấp tiếng Anh hiệu quả, giá cả phải chăng và linh hoạt, giúp đưa thẳng vào chương trình KPU đại học hoặc sau tú tài đủ điều kiện mà bạn lựa chọn. Nếu các bạn sinh viên muốn đến KPU nhưng không đáp ứng Yêu cầu về Trình độ Tiếng Anh, thì KPU Pathway là bước đầu tiên tốt nhất.

Tìm hiểu thêm về chương trình KPU Pathway:

https://www.kpu.ca/pathway

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Copyright & Disclaimer

The information on this site is for information purposes only. Canada International Student Magazine Inc (CISM) assumes no liability or responsibility for any inaccurate, delayed or incomplete information, nor for any actions taken in reliance thereon. The information contained about each individual, event or organization has been provided by such individual, event organizers or organization, or third parties without verification by us.

Any form of reproduction of any content on this website without the written permission of the publisher, is strictly prohibited. CISM is operated by Canada International Student Magazine Inc. a trademarked company; all rights reserved.