Kế hoạch trở lại trường cho sinh viên KPU kỳ mùa thu 2021

Kwantlen Polytechnic University đang có kế hoạch trở lại giảng dạy, học tập và nghiên cứu trong khuôn viên trường vào mùa Thu năm 2021.

Những gì bạn cần biết

KPU sẽ cung cấp gần 2.000 lớp học vào mùa thu. Hầu hết sẽ là trực tiếp, một số sẽ hoàn toàn từ xa, và một số sẽ là sự kết hợp giữa học trực tiếp và từ xa.

Các khoa yêu cầu học tập thực hành nhiều hơn (ví dụ: Khoa Science và khoa Horticulture) sẽ có nhiều lớp học trực tiếp hơn

Lịch Đại học và thời khóa biểu Mùa thu năm 2021 đã được xuất bản để cho bạn biết những khóa học nào sẽ được cung cấp và ở những định dạng nào. Việc đăng ký sẽ bắt đầu vào ngày 12 tháng 7. Sinh viên sẽ được thông báo qua email với ngày và giờ mà họ sẽ đủ điều kiện để đăng ký và phải đảm bảo rằng họ thường xuyên kiểm tra email KPU của mình.

Các buổi Orientation vẫn được dự đoán là chủ yếu thực hiện trực tuyến. 
https://www.kpu.ca/hui/novel-coronavirus/updates

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Copyright & Disclaimer

The information on this site is for information purposes only. Canada International Student Magazine Inc (CISM) assumes no liability or responsibility for any inaccurate, delayed or incomplete information, nor for any actions taken in reliance thereon. The information contained about each individual, event or organization has been provided by such individual, event organizers or organization, or third parties without verification by us.

Any form of reproduction of any content on this website without the written permission of the publisher, is strictly prohibited. CISM is operated by Canada International Student Magazine Inc. a trademarked company; all rights reserved.