Hướng dẫn tổng quan về Đánh giá chứng chỉ giáo dục (ECA)

graduation-diploma-certificate-wax-seal

Đối với những người dự định nộp đơn xin nhập cư vào Canada thông qua Express Entry, bạn sẽ được yêu cầu nộp những giấy tờ chứng nhận bằng cấp – được gọi là Educational Credential Assessment (ECA). Đây là tài liệu chứng minh nếu bằng cấp, bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hoặc thông tin xác thực khác của bạn có giá trị và tương đương với chứng chỉ Canada ở cùng cấp độ. ECA chỉ nên được cung cấp bởi các tổ chức được chỉ định hoặc các cơ quan chuyên môn có sự chấp thuận của Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada.

Đánh giá Chứng chỉ Giáo dục (ECA) là gì?

Đánh giá Chứng chỉ Giáo dục phục vụ mục đích xác minh các bằng cấp, văn bằng và chứng chỉ quốc tế nhằm đánh giá tính hợp lệ của chứng chỉ cũng như so sánh nó với các chứng chỉ tương tự của Canada. Thông tin xác thực hợp lệ và tương đương rất quan trọng đối với việc nộp ECA vào hồ sơ Express Entry.

ECA là một thành phần cần thiết trong hồ sơ Express Entry của bạn và hơn thế nữa, báo cáo ECA có thể giúp ích khi tìm kiếm việc làm. Tuy nhiên, ECA không đảm bảo cho bạn một công việc trong một lĩnh vực cụ thể và ở một cấp độ cụ thể, cũng như không thay thế việc cấp phép liên quan đến các công việc cụ thể ở Canada.

graduate hat
5

Ai Cần ECA?

ECA là cần thiết cho những người đã hoàn thành chương trình giáo dục bên ngoài Canada. Bạn sẽ cần một ECA trong cả hai trường hợp này: để đủ điều kiện tham gia Chương trình Lao động có tay nghề cao của Liên bang (Express Entry) hoặc để kiếm điểm cho trình độ học vấn bên ngoài Canada đối với Hệ thống Xếp hạng Toàn diện (CRS). Ngoài ra, bạn có thể tích điểm cho vợ / chồng hoặc người bạn đời của mình nếu họ đến Canada cùng bạn.

Trong nhiều trường hợp, bạn sẽ chỉ cần ECA cho thông tin xác thực cao nhất của mình; ví dụ: nếu bạn có cả bằng cử nhân và bằng thạc sĩ, bạn chỉ cần bằng thạc sĩ được ECA đánh giá. Như đã nói, nếu bạn muốn kiếm được nhiều điểm hơn, bạn nên có cả hai chứng chỉ hoặc nhiều hơn được đánh giá.

Làm thế nào bạn có thể nhận được một ECA?

ECA của bạn sẽ cần được thực hiện bởi một tổ chức hoặc một cơ quan chuyên môn được Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada chỉ định; khi tổ chức hoặc cơ quan chuyên môn này được chọn, họ sẽ thông báo cho bạn về việc gửi tài liệu để bạn có thể đánh giá thông tin đăng nhập của mình. Hơn nữa, tổ chức hoặc cơ quan chuyên môn sẽ cung cấp cho bạn một báo cáo cho bạn biết trình độ học vấn của bạn ở Canada như thế nào.

Có hai lựa chọn chính cho các tổ chức và cơ quan chuyên môn có thể thực hiện ECA: họ là các tổ chức được chỉ định và các tổ chức được chỉ định dựa trên ngành nghề. Các tổ chức được chỉ định bao gồm các tổ chức sau ở Canada:

• Dịch vụ Giáo dục So sánh – Trường Nghiên cứu Thường xuyên của Đại học Toronto

• Dịch vụ Đánh giá Chứng chỉ Quốc tế của Canada

• Dịch vụ Giáo dục Thế giới

• Dịch vụ Đánh giá Bằng cấp Quốc tế (IQAS)

• Dịch vụ Đánh giá Chứng chỉ Quốc tế

đóng dấu

Trong khi đó, một số ngành nghề nhất định có các tổ chức được chỉ định của riêng họ dựa trên nghề nghiệp được đề cập. Trong trường hợp này, bạn nên kiểm tra với chủ lao động hoặc cơ quan quản lý cho nghề nghiệp của bạn để xác định các bước tiếp theo cho ECA của bạn.

Cuối cùng, đối với một số nghề nghiệp được chọn, các cơ quan chuyên môn cụ thể phải hoàn thành ECA của bạn. Dưới đây là cả hai nghề đó cùng với cơ quan chuyên môn sẽ thực hiện ECA của bạn.

• Bác sĩ – Hội đồng Y khoa Canada

• Dược sĩ – Ủy ban Kiểm tra Dược phẩm của Canada

Hiểu Báo cáo ECA của bạn

Sau khi bạn nhận được báo cáo ECA của mình, báo cáo đó phải cho thấy rằng bằng chứng xác thực của bạn là hợp lệ và ngang bằng với bằng chứng xác thực đã hoàn thành của Canada cùng cấp. Nếu thông tin xác thực của bạn vừa hợp lệ vừa tương đương với chứng chỉ Canada cùng cấp, bạn phải đưa kết quả vào hồ sơ Express Entry của mình.

Nếu có trường hợp bằng chứng xác thực của bạn không hợp lệ hoặc không tương đương với chứng chỉ Canada ở cùng cấp độ, bạn sẽ không thể đưa kết quả này vào hồ sơ Express Entry của mình. Trong trường hợp này, bạn sẽ không đáp ứng yêu cầu giáo dục của Chương trình Công nhân lành nghề Liên bang và bạn cũng sẽ không nhận được bất kỳ điểm nào.

ECA là một thành phần quan trọng trong hồ sơ Express Entry của bạn; báo cáo này xác định xem chứng chỉ giáo dục nước ngoài của bạn có hợp lệ và tương đương với chứng chỉ cùng cấp của Canada hay không. ECA cũng rất quan trọng để giúp bạn kiếm điểm cho cả bạn hoặc vợ / chồng / người bạn đời của bạn có ý định nhập cư vào Canada. Hãy chắc chắn khi nhận ECA của bạn rằng bạn đang nhận được ECA từ một tổ chức hoặc cơ quan được phê duyệt, hãy lưu ý sự khác biệt tùy thuộc vào nghề nghiệp được đề cập!

Nguồn: : Immigration Refugee Citizenship Education Assessment Express Entry CRS Tool

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Copyright & Disclaimer

The information on this site is for information purposes only. Canada International Student Magazine Inc (CISM) assumes no liability or responsibility for any inaccurate, delayed or incomplete information, nor for any actions taken in reliance thereon. The information contained about each individual, event or organization has been provided by such individual, event organizers or organization, or third parties without verification by us.

Any form of reproduction of any content on this website without the written permission of the publisher, is strictly prohibited. CISM is operated by Canada International Student Magazine Inc. a trademarked company; all rights reserved.