Học bổng của trường University Canada West cho sinh viên quốc tế

University Canada West cung cấp các giải thưởng đầu vào, học bổng và trợ cấp cho sinh viên mới đăng ký vào chương trình đại học hoặc sau tốt nghiệp đại học. Nếu học sinh hội đủ điều kiện nhận bất kỳ giải thưởng hoặc trợ cấp nào, các bạn sẽ chỉ được chọn một trong số này thôi. Học bổng sẽ được áp dụng cho học phí theo tỷ lệ trong suốt thời gian của chương trình cho đến khi học sinh nhận được toàn bộ số tiền được trao. Một số khóa học không đủ điều kiện để giải ngân học phí, học bổng hoặc trợ cấp như là New Student Orientation, ENGL 080 và bất kỳ khóa học nào bị học lại.

UCW logo

Sau đây là các giải thưởng sinh viên quốc tế được trao tự động mà không cần nộp đơn xin học bổng.

Pathway to Knowledge Bursary

Các chương trình áp dụng: Cử nhân Thương mại (Bachelor of Commerce), Cử nhân Kinh Doanh Truyền thông (Bachelor of Arts in Business Communication)

Nếu sinh viên quốc tế đáp ứng các tiêu chí của học bổng này đủ điều kiện để được giảm học phí trị giá 30 tín chỉ cho 30 tín chỉ cuối cùng của bằng BA hoặc BCom.

Tiêu chí:

Ghi danh vào chương trình cấp bằng Cử nhân Thương mại hoặc Cử nhân Kinh doanh Truyền thông vào học kỳ Hè hoặc Thu năm 2021.

Có điểm trung bình từ 2,33 (C +) trở lên

Trong trường hợp sinh viên không xin học bổng nào khác, chương trình này sẽ tự động được áp dụng cho sinh viên.

Học bổng ngoại ngữ – Second Language Excellence Scholarship

Các chương trình áp dụng: MBA, Cử nhân Thương mại, Cử nhân Nghệ thuật Truyền thông Kinh doanh, Cao đẳng Nghệ thuật

Điều kiện: Sinh viên quốc tế có điểm tổng kết IELTS Học thuật là 7.0 và tối thiểu 6.5 ở tất cả các nhóm kĩ năng (hoặc tương đương) sẽ đủ điều kiện nhận học bổng này. Sau khi nhập học vào UCW, học bổng sẽ tự động được áp dụng. 

Tổng học bổng cho sinh viên cao đẳng nghệ thuật là $2000.

Tổng học bổng dành cho Cử nhân Thương mại và Cử nhân Nghệ thuật Truyền thông Kinh doanh là $8,000

Tổng học bổng cho MBA là $ 4,000

Để đủ điều kiện nhận học bổng lần tiếp theo, sinh viên phải giữ điểm trung bình là 2,67. Còn đối với các bạn sinh viên Post-graduated thì phải duy trì điểm trung bình là 3,0.

Học bổng cho sinh viên Xuất sắc- Scholarships for Academic Excellence

Các chương trình áp dụng: MBA, Cử nhân Thương mại, Cử nhân Nghệ thuật trong Giao tiếp Kinh doanh, Cao đẳng Nghệ thuật

Điều kiện: Những sinh viên có điểm học tập xuất sắc muốn vượt trội trong lĩnh vực học tập và công việc đã chọn đều đủ điều kiện nhận học bổng này.

Tổng học bổng cho sinh viên Cao đẳng Nghệ thuật:

Điểm trung bình tích lũy ( điểm tối đa: 4,33) 

3,80 trở lên $ 10.000

3,60 đến 3,79 $ 4.000

3,20 đến 3,59 $ 2.000

Tổng học bổng cho sinh viên Cử nhân Thương mại và Cử nhân Nghệ thuật Truyền thông Kinh doanh:

Điểm trung bình tích lũy ( tối đa: 4,33)

3,80 trở lên $ 20,000

3,60 đến 3,79 $ 8.000

3,20 đến 3,59 $ 6.000

Tổng học bổng cho sinh viên chương trình sau đại học (MBA):

Điểm trung bình tích lũy (tối đa: 4,33) 

3,80 trở lên $ 10.000

3,60 đến 3,79 $ 5.000

3,20 đến 3,59 $ 3.000

Để đủ điều kiện nhận học bổng lần tiếp theo, sinh viên phải giữ điểm trung bình là 2,67. Đối với sinh viên chương trình Sau đại học, bạn phải duy trì điểm trung bình là 3.0.

Học bổng cho các bạn sinh viên Châu Mỹ

Các chương trình áp dụng: MBA, Cử nhân Thương mại, Cử nhân Nghệ thuật trong Giao tiếp Kinh doanh, Cao đẳng Nghệ thuật, Chương trình Tiếp cận Đại học

Điều kiện: Sinh viên Bắc Mỹ, Trung Mỹ, Nam Mỹ và Caribe sẽ đủ điều kiện nhận Học bổng này.

Những bạn đủ điều kiện cho Học bổng của Châu Mỹ có thể tham gia các khóa học của Chương trình Tiếp cận Đại học với giá $2.750 mỗi khóa học.

Giá trị giải thưởng:

Sinh viên Cao đẳng Nghệ thuật Châu Mỹ – $20.880

Sinh viên BA & BCom – $41.760

Sinh viên MBA Châu Mỹ – $11.700

Sinh viên dự bị MBA – $2.340.

Để nhận được học bổng này, sinh viên phải ở trạng thái Học lực Tốt.

 Học bổng cho sinh viên Châu Âu

Các chương trình áp dụng: MBA, Cử nhân Thương mại, Cử nhân Nghệ thuật trong Giao tiếp Kinh doanh, Cao đẳng Nghệ thuật

Tài trợ cho sinh viên liên kết nghệ thuật: $12,800 

Tài trợ cho sinh viên BA và BCom: $25,600

Tài trợ cho sinh viên MBA: $11,700

Học bổng sinh viên khu vực Trung Đông

Khoản trợ cấp này dành cho sinh viên quốc tế đến từ Iran.

Chương trình liên kết nghệ thuật: $9,450

BCom & BArts: $18,900

MBA: $9,720

Học bổng sinh viên khu vực Đông Nam Á (SEA)

Các chương trình áp dụng: MBA, Cử nhân Thương mại, Cử nhân Nghệ thuật Giao tiếp trong Kinh doanh, Cao đẳng Nghệ thuật.

Bằng liên kết nghệ thuật :$9,450

BCom & BArts: $18,900

Sinh viên sau đại học (MBA): $9,720

Học bổng cho sinh viên Khu vực Đặc biệt

Các chương trình áp dụng: MBA, Cử nhân Thương mại, Cử nhân Nghệ thuật trong Giao tiếp Kinh doanh, Cao đẳng Nghệ thuật

Điều kiện: Phần thưởng đầu vào này dành cho sinh viên quốc tế đến từ Mauritius, Maroc, Mông Cổ, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ. Để đủ điều kiện nhận giải thưởng này, sinh viên phải bắt đầu việc học tại UCW trước khi kết thúc kỳ học mùa Thu (tháng 10 năm 2021), giá trị lên đến $ 5000.

Học bổng khu vực của Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS)

Các chương trình áp dụng: MBA, Cử nhân Thương mại, Cử nhân Nghệ thuật trong Giao tiếp Kinh doanh, Cao đẳng Nghệ thuật

Tính đủ điều kiện: Khoản tài trợ này dành cho sinh viên quốc tế đến từ Azerbaijan, Armenia, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Nga, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ukraine.

Cấp bằng liên kết nghệ thuật:  $ 9,450

BCom & BArts:  $ 18,900

Sinh viên sau đại học BArts (MBA):  $ 9,720

Sau đây là các học bổng mà sinh viên cần điền vào mẫu đơn để đăng ký.

Học bổng đại học Canada

Các chương trình áp dụng: Cao đẳng Nghệ thuật, Cử nhân Thương mại, hoặc Cử nhân Nghệ thuật Truyền thông Kinh doanh.

Học bổng này được trao mỗi kỳ cho sinh viên mới vào đại học.

Tổng giải thưởng:

Hai năm lấy bằng đại học –  diploma: $ 5,000

Học bổng MBA Excellence dành cho sinh viên đang theo học

Các chương trình áp dụng: MBA

Những sinh viên thể hiện sự xuất sắc trong học tập trong các khóa học MBA đủ điều kiện nhận học bổng này. Những sinh viên đã nhận được học bổng đầu vào cũng có đủ điều kiện để nhận một học bổng khác theo danh mục này.

Tổng học bổng cho suốt thời gian của Chương trình Thạc sĩ sau đại học: $ 2000

Người nhận học bổng phải duy trì điểm trung bình tích lũy 3,60 cho tất cả các khóa học MBA để duy trì đủ điều kiện cho học bổng này và nhận được khoản giải ngân học phí.

Học bổng cho Nghiên cứu Dự bị MBA

Các chương trình áp dụng: MBA

Nó được trao cho những sinh viên đã thể hiện được tiềm năng lãnh đạo và cống hiến cho lĩnh vực mà họ đã chọn.

Điều kiện:

Gửi đơn đăng ký học bổng khi nộp đơn vào UCW

Gửi một personal statement ( ý kiến cá nhân) về cách các chương trình MBA hoặc MBA Foundation sẽ tác động đến mục tiêu nghề nghiệp và cá nhân của bạn

Hoàn thành chương trình Dự bị MBA và chương trình cấp bằng MBA trong vòng 36 tháng kể từ khi bắt đầu các khóa học Dự bị MBA của bạn.

GPA cần đạt được: 3.0

Học bổng: $ 5,000

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Copyright & Disclaimer

The information on this site is for information purposes only. Canada International Student Magazine Inc (CISM) assumes no liability or responsibility for any inaccurate, delayed or incomplete information, nor for any actions taken in reliance thereon. The information contained about each individual, event or organization has been provided by such individual, event organizers or organization, or third parties without verification by us.

Any form of reproduction of any content on this website without the written permission of the publisher, is strictly prohibited. CISM is operated by Canada International Student Magazine Inc. a trademarked company; all rights reserved.