Giáo dục Mầm non (Early Childhood Education) – Con đường Định cư ở Canada

giáo dục mầm non

Những năm đầu giáo dục trẻ em là một trong những yếu tố quan trọng nhất để trẻ phát triển hơn nữa. Giáo dục có thể có tác động lâu dài đến thành công của một đứa trẻ khi chúng phát triển trong suốt cuộc đời. Do đó, các thầy cô giáo dục mầm non có vai trò rất quan trọng ở Canada. Vì vậy, chính phủ Canada thậm chí đã phát triển một chương trình đặc biệt về cư trú cho những sinh viên ngành này. Bạn muốn trở thành một giáo viên mầm non? Dưới đây là các bước cần thiết mà CISM đã tìm hiểu và tóm lược được để giúp bạn thành công với tư cách là một giáo viên Mầm non ở Canada.

1. Học tại một trường đại học/ cao đẳng đã được phê duyệt

Bạn cần phải hoàn thành chương trình giáo dục mầm non – early childhood education program từ một học viện đã được phê duyệt ở Canada. Bạn có thể nhận được certificate, diploma hoặc degree sau khi hoàn thành chương trình.

Dưới đây là một số chương trình được chấp thuận để nghiên cứu ECE:

Saskatchewan Polytechnic cung cấp 2 Chương trình ECE.
saskatchewan polytechnic logo
saskatchewan polytechnic logo

ECE Certificate at Saskatchewan Polytechnic

ECE Diploma at Saskatchewan Polytechnic

Vancouver Community College cũng có 2 chương trình cung cấp ECE.
vcc-logo-1
vcc-logo-1

ECE Certificate at Vancouver Community College

ECE Diploma at Vancouver Community College

University of the Fraser Valley
UFV logo

ECE Certificate at the University of the Fraser Valley

Học ECE tại thành phố Vernon xinh đẹp.
okanagan logo
okanagan logo

ECE in Vernon at Okanagan College.

Capilano University
capilano university logo

Early Childhood Care and Education Diploma at Capilano University

Bachelor of Early Childhood Care and Education Degree at Capilano University

Post-Baccalaureate Diploma in Early Childhood Education and Care

Langara College 
langara logo

Early Childhood Education Certificate or Diploma in Canada

2. Được chứng nhận ECE

Học sinh sau tốt nghiệp sẽ trở thành một giáo viên mầm non được chứng nhận (ECE). Nếu bạn hoàn thành khoá học ở một tỉnh khác ngoài BC, bạn vẫn có thể sử dụng tín chỉ của trường để xin cư trú tại Canada. Chứng nhận và thông tin liên quan có thể được tìm thấy tại trang web của Liên đoàn Chăm sóc Trẻ em Canada –  the Canadian Child Care Federation.

3. Chương trình ECE và con đường đi đến định cư

Các nhà giáo dục mầm non thuộc NOC 4214 sẽ có mức lương trung bình cho ECE là $ 19,20 mỗi giờ theo Canada Job Bank. Chính phủ Canada thậm chí còn có Chương trình định cư cho các Dịch vụ Chăm sóc Trẻ em Tại nhà.

Vui lòng truy cập Trang web Home Child Care-Pilot Program  để có thông tin cập nhật và chính xác nhất.

Nguồn: ECE Median Wage ECE Certificate

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Copyright & Disclaimer

The information on this site is for information purposes only. Canada International Student Magazine Inc (CISM) assumes no liability or responsibility for any inaccurate, delayed or incomplete information, nor for any actions taken in reliance thereon. The information contained about each individual, event or organization has been provided by such individual, event organizers or organization, or third parties without verification by us.

Any form of reproduction of any content on this website without the written permission of the publisher, is strictly prohibited. CISM is operated by Canada International Student Magazine Inc. a trademarked company; all rights reserved.