Đạo văn có phải là tội ở Canada không?

Thapaswini Sathya

Đạo văn là hành vi mà bạn sử dụng tác phẩm của người khác mà không đưa ra sự công nhận thích hợp cho tác giả gốc. Mặc dù đạo văn đã có từ nhiều thế hệ, nhưng đạo văn trên internet là một vấn đề tương đối mới và đang có xu hướng gia tăng gần đây. Gần 60% học sinh trung học đã thừa nhận ăn cắp ý tưởng theo một cách nào đó, với một nửa trong số đó thừa nhận rằng họ đã đạo văn khi sử dụng Internet. Đạo văn trên internet thường được thực hiện bằng cách sao chép từ các giấy tờ được mua hoặc bằng cách sao chép và dán tác phẩm do người khác viết.

stolen

Luật pháp Canada quản lý Đạo văn

Đạo văn là vi phạm pháp luật ở Canada. Ban đầu được ban hành vào năm 1921, Đạo luật Bản quyền ở Canada đã được sửa đổi vào năm 1988 và 1997. Theo luật bản quyền của Canada, tác giả gốc được phép tạo và tái tạo tác phẩm của họ. Mọi hành vi vi phạm quyền tác giả của tác giả đều là vi phạm bản quyền. Theo các quy định của đạo luật này, người viết ban đầu có thể nhờ đến sự trợ giúp của pháp luật để bảo vệ quyền của mình đối với tác phẩm. Bản quyền ở Canada được bảo lưu theo Mục 12 của “Đạo luật bản quyền”.

Đạo văn bị trừng phạt như thế nào ở Canada?

Các khoản tiền phạt khác nhau sẽ được áp dụng theo mục 35 (1) của Đạo luật bản quyền ở Canada. Hình phạt từ $ 100 đến $ 5000 nếu người viết không thu lợi về tài chính hoặc gây thiệt hại về mặt tài chính cho tác giả gốc. Trong trường hợp vi phạm thương mại, hình phạt sẽ từ $ 500 đến $ 20.000. Nếu bạn bị phát hiện vi phạm bản quyền liên quan đến việc cho thuê hoặc bán các tác phẩm có bản quyền, bạn có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt 1.000.000 đô la hoặc hai năm tù giam.

Những sinh viên vi phạm tính liêm chính trong học tập và có hành vi Đạo văn trong giấy tờ của họ có thể bị trường kỷ luật; hình phạt hoặc hình phạt khác nhau giữa các viện, bao gồm việc sa thải hoặc đình chỉ một học sinh khỏi học viện. Hoặc họ có thể đánh trượt học sinh vì không trung thực trong học tập, điều này ảnh hưởng xấu đến hồ sơ học tập và sự nghiệp của học sinh tại Canada.

Trong trường hợp các blogger hoặc người sáng tạo nội dung sử dụng tài liệu đạo văn trong tác phẩm của họ, họ có thể phải đối mặt với các vấn đề pháp lý. Kết quả là, họ có thể mất độc giả của mình thông qua bất kỳ khiếu nại nào về Đạo văn và điều đó sẽ làm giảm uy tín của họ.

Ngày nay, nhiều công cụ tìm kiếm, chẳng hạn như Google, rất coi trọng vấn đề đạo văn và không ngừng cải thiện dịch vụ khách hàng của họ. Nếu bất kỳ nội dung đạo văn nào xuất hiện trên trang web hoặc blog của họ, họ có thể loại bỏ trang web đó khỏi kết quả tìm kiếm. Do đó, người sáng tạo nội dung có thể mất lưu lượng truy cập. Trong trường hợp blog kinh doanh, danh tiếng chung của tổ chức bị ảnh hưởng tiêu cực.

avoid plagiarism

Làm thế nào để tránh Đạo văn?

Sinh viên và các nhà văn khác nên tạo nội dung gốc và nếu họ sử dụng tài liệu từ các trang web hoặc blog khác, điều quan trọng là phải ghi công cho tác giả hoặc các nhà văn gốc. Ngoài ra, nếu bạn đang trích dẫn bất kỳ câu nào trực tiếp từ các nguồn khác, thì bạn phải gán các câu đó cho tác giả gốc của chúng. Học sinh hoặc các nhà văn khác có thể tránh các hình phạt trên bằng cách làm như vậy.

Một số công cụ kiểm tra Đạo văn miễn phí trực tuyến

  1. Quetext 
  2. Small SEO Tools
  3. Duplichecker
  4. Search Engine Reports
  5. Unicheck

Good luck!

Source: Plagiarism Law in Canada

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Copyright & Disclaimer

The information on this site is for information purposes only. Canada International Student Magazine Inc (CISM) assumes no liability or responsibility for any inaccurate, delayed or incomplete information, nor for any actions taken in reliance thereon. The information contained about each individual, event or organization has been provided by such individual, event organizers or organization, or third parties without verification by us.

Any form of reproduction of any content on this website without the written permission of the publisher, is strictly prohibited. CISM is operated by Canada International Student Magazine Inc. a trademarked company; all rights reserved.