Chương trình học tiếng Anh hỗ trợ cho sinh viên quốc tế tại Cao Đẳng Humber

Hỗ trợ học tiếng Anh

humber logo

Du học sinh và những người mới đến Canada mới học tiếng Anh sẽ được hỗ trợ thêm tại Humber College. Cao đẳng Seneca hợp tác với Cao đẳng Humber đang tạo ra bốn chứng chỉ vi mô (micro-credentials) cho các nhà giáo dục để họ có thể hỗ trợ những người mới học tiếng Anh đang theo học chương trình giáo dục sau trung học. Những chứng chỉ vi mô này nhấn mạnh mạnh mẽ vào các chiến lược thiết yếu cho các nhà giáo dục. Sau đó, họ có thể hỗ trợ phát triển ngôn ngữ thông qua giao tiếp bằng văn bản và lời nói, đọc tài liệu khóa học và hiểu các bài giảng cho Người mới học tiếng Anh.

Lợi ích của việc học tiếng Anh

Humber cung cấp nhiều khóa học tiếng Anh cho nhiều mục đích khác nhau, chẳng hạn như tiếng Anh cho Mục đích Học thuật (EAP). Điều này dành cho những sinh viên sẵn sàng được ghi danh và được chấp nhận vào các trường Cao đẳng và Đại học. Chương trình Ngôn ngữ Mùa hè (SLP) là một khóa học ngắn hạn với khả năng sử dụng ngôn ngữ ở mức độ cao, và các Chương trình Giảng dạy cung cấp các tín chỉ để giảng dạy ở Canada và quốc tế.

Vui lòng xem thêm tại Trung tâm học tiếng Anh của Đại học Humber

Photo by Ivan Shilov

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Copyright & Disclaimer

The information on this site is for information purposes only. Canada International Student Magazine Inc (CISM) assumes no liability or responsibility for any inaccurate, delayed or incomplete information, nor for any actions taken in reliance thereon. The information contained about each individual, event or organization has been provided by such individual, event organizers or organization, or third parties without verification by us.

Any form of reproduction of any content on this website without the written permission of the publisher, is strictly prohibited. CISM is operated by Canada International Student Magazine Inc. a trademarked company; all rights reserved.