Cập nhật thông tin các khoá học của KPU

Hiện tại các khoá học cho kỳ Fall 2021 cũng như kỳ Spring 2022 của KPU gần như đã hết chỗ, các bạn có thể tham khảo bảng thông tin dưới đây để được cập nhật nhất, hoặc có thể liên hệ với chúng tôi để có thông tin chính xác kịp thời nhất nhé.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Copyright & Disclaimer

The information on this site is for information purposes only. Canada International Student Magazine Inc (CISM) assumes no liability or responsibility for any inaccurate, delayed or incomplete information, nor for any actions taken in reliance thereon. The information contained about each individual, event or organization has been provided by such individual, event organizers or organization, or third parties without verification by us.

Any form of reproduction of any content on this website without the written permission of the publisher, is strictly prohibited. CISM is operated by Canada International Student Magazine Inc. a trademarked company; all rights reserved.