Cập nhật quan trọng về chính sách của KPU

Confirmation Deposit – Xác nhận đặt cọc học phí

Có hiệu lực bắt đầu từ kỳ nhập học Mùa hè năm 2022, khoản tiền đặt cọc xác nhận để sinh viên quốc tế chấp nhận lời đề nghị nhập học của họ sẽ là $ 2200 CAD. Điều này sẽ áp dụng cho tất cả các chương trình, cả số lượng hạn chế và số lượng mở.

Số tiền đặt cọc xác nhận cho kỳ nhập học Mùa thu năm 2021 và Mùa xuân năm 2022 vẫn ở mức $ 2000 CAD cho các chương trình nhập học mở và $ 2500 cho các chương trình tuyển sinh giới hạn.

Đặt cọc học phí quốc tế – MỚI

Bắt đầu từ mùa xuân năm 2022, tất cả các sinh viên quốc tế đang tiếp tục học sẽ phải trả một khoản Đặt cọc Học phí Quốc tế để có thể đăng ký. Điều này có nghĩa là mỗi học kỳ, một sinh viên sẽ chỉ có thể đăng ký các khóa học sau khi khoản tiền gửi của họ đã được nhận và xử lý và họ có số dư ít nhất là $ 2,200 trên tài khoản của họ.

Những gì bạn cần biết

Bất kỳ sinh viên tiếp tục nào có ý định đăng ký các lớp học cho kỳ học Mùa xuân năm 2022 sẽ phải trả một khoản Đặt cọc học phí quốc tế, khoản tiền đặt cọc cho mùa xuân năm 2022 được đặt ở mức $ 2200. Sinh viên có thể đăng nhập vào Dịch vụ Tự túc Trực tuyến (kpu.ca/oss) để đảm bảo số dư tài khoản của họ ít nhất là $ 2200.

Khoản Đặt cọc Học phí Quốc tế phải được thanh toán và nhận đầy đủ trước khi học sinh có thể đăng ký các lớp học. Đăng ký cho Mùa xuân 2022 sẽ mở vào ngày 15 tháng 11 năm 2021.

Sinh viên nộp tiền đặt cọc trực tuyến. Vui lòng đợi 5 ngày làm việc để KPU xử lý thanh toán. Tìm hiểu cách thanh toán tại: kpu.ca/registration/pay.

Sau khi nhận được và xử lý Khoản Đặt cọc Học phí Quốc tế của sinh viên, họ sẽ có thể đăng ký các lớp học vào hoặc sau ngày / giờ đăng ký được chỉ định của họ.

Đây không phải là một khoản phí bổ sung; Khoản Đặt cọc Học phí Quốc tế mới này được áp dụng cho số dư tài khoản của sinh viên, điều này sẽ làm giảm tổng số học phí của họ trong kỳ học.

Nếu một sinh viên chọn bỏ tất cả các lớp học trước khi bắt đầu học kỳ, thì có thể yêu cầu hoàn trả Khoản đặt cọc Học phí Quốc tế bằng văn bản gửi đến KPU International.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Copyright & Disclaimer

The information on this site is for information purposes only. Canada International Student Magazine Inc (CISM) assumes no liability or responsibility for any inaccurate, delayed or incomplete information, nor for any actions taken in reliance thereon. The information contained about each individual, event or organization has been provided by such individual, event organizers or organization, or third parties without verification by us.

Any form of reproduction of any content on this website without the written permission of the publisher, is strictly prohibited. CISM is operated by Canada International Student Magazine Inc. a trademarked company; all rights reserved.