Các ngành học về Cơ khí tại VCC

1. Automotive Service Technology Diploma – Ngành Công Nghệ Sửa Chữa Xe Ô Tô

Lý do ngành sinh viên yêu thích ngành Automotive Service Technology:

• Sinh viên được tiếp cận những kỹ thuật hiện đại

• Công nghệ sửa xe Hybrid và Electric đã và đang được đưa vào chương trình học 

• VCC sở hữu một trong những garage xe lớn nhất tại tỉnh BC. Tạo điều kiện cho sinh viên thực hành trên những chiếc xe của cộng đồng. 

• Thực hành lên đến 80% tổng thời gian học

• VCC có mối quan hệ rộng rãi với các công ty trong ngành và có thể giới thiệu việc làm cho sinh viên

Yêu cầu đầu vào

• Tốt nghiệp lớp 12

• IELTS 6.0 (không bands nào dưới 5.5), hoặc Duolingo 105

• Toán lớp 10 

Program Details: https://www.vcc.ca/international/programs/program-areas/transportation-trades/automotive-service-technology—international/

Video: https://youtu.be/vdMNAfLeHbI

2. Automotive Collision and Refinishing Diploma – Ngành Sửa Chữa và Hoàn Thiện Xe Ô Tô – là một trong những ngành nghề có nhu cầu lao động cao tại tỉnh BC.

Lý do  sinh viên yêu thích ngành Automotive Collision and Refinishing:

• VCC sở hữu một trong những garage xe lớn nhất tại tỉnh BC. Tạo điều kiện cho sinh viên thực hành trên những chiếc xe của cộng đồng. 

• Thực hành lên đến 80% tổng thời gian học

• VCC có mối quan hệ rộng rãi với các công ty trong ngành và có thể giới thiệu việc làm cho sinh viên

• Yêu cầu đầu vào đơn giản

Yêu cầu đầu vào

• Tốt nghiệp lớp 12

• IELTS 5.0 (không bands nào dưới 4.5), hoặc Duolingo 95

• Toán lớp 10 

Program Details: https://www.vcc.ca/international/programs/program-areas/transportation-trades/automotive-collision-and-refinishing–international/ 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=yGVgMdL8kI4

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Copyright & Disclaimer

The information on this site is for information purposes only. Canada International Student Magazine Inc (CISM) assumes no liability or responsibility for any inaccurate, delayed or incomplete information, nor for any actions taken in reliance thereon. The information contained about each individual, event or organization has been provided by such individual, event organizers or organization, or third parties without verification by us.

Any form of reproduction of any content on this website without the written permission of the publisher, is strictly prohibited. CISM is operated by Canada International Student Magazine Inc. a trademarked company; all rights reserved.