Các điều cần biết khi bạn muốn chuyển trường khi đang học tại Canada.

vancouver

Các điều cần biết khi bạn muốn chuyển trường khi đang học tại Canada.

Tất cả thông tin được cung cấp đều trực tiếp từ IRCC

Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada

Thay đổi trường học hoặc chương trình của bạn

Trước khi bạn thay đổi trường học hoặc chương trình của mình, bạn phải đáp ứng tất cả các điều kiện trong giấy phép du học của bạn. Điều này có nghĩa là bạn phải:

  • Đã đăng ký tại một cơ sở học tập được chỉ định (DLI) và
  • Tích cực học tập khi bạn ở Canada

Bạn cần liên hệ với chúng tôi nếu bạn:

  • Là một học sinh sau trung học thay đổi trường học
  •  Có giấy phép làm việc co-op và bạn đã thay đổi các trường sau trung học sang một chương trình co-op khác hoặc
  • Cần thay đổi các điều kiện trong giấy phép du học của bạn
computer
Chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác nhận tình trạng sinh viên của bạn

Nếu bạn có giấy phép du học, bạn có thể nhận được email từ chúng tôi. Địa chỉ email sẽ kết thúc bằng “@ cic.gc.ca”. Bạn phải làm theo hướng dẫn trong email đó, trước ngày được chỉ định, để xác nhận rằng bạn đã đăng ký và đang tích cực học tập tại Canada.

Nếu bạn thay đổi trường học và không cho chúng tôi biết

Trường cũ của bạn sẽ báo bạn là không được đăng ký học.

Nếu bạn không đăng ký học, bạn đang vi phạm các điều kiện trong giấy phép du học của mình. Bạn có thể được yêu cầu rời khỏi đất nước và điều này có thể ngăn cản bạn đến Canada trong tương lai. Ví dụ, bạn có thể không được chấp thuận cho một giấy phép học tập hoặc làm việc khác trong tương lai.

Chuyển sang cấp học tiếp theo

Nếu giấy phép học tập của bạn vẫn còn hiệu lực, bạn không cần phải thay đổi hoặc xin giấy phép mới nếu bạn đang di chuyển giữa các cấp học. Đây có thể là:

  • Tiểu học đến trung học
  • Trung học đến sau trung học
  • Sau trung học đến trung học hoặc
  • Bất kỳ sự di chuyển nào khác giữa các cấp học

Nếu giấy phép du học của bạn hết hạn, bạn cần phải nộp đơn để gia hạn.

Nếu giấy phép của bạn đã hết hạn, bạn phải khôi phục tình trạng sinh viên của mình đồng thời khi bạn nộp đơn xin gia hạn giấy phép học tập của mình. Bạn phải đăng ký để khôi phục trạng thái của mình trong vòng 90 ngày kể từ ngày mất. Bạn không thể tiếp tục hoặc bắt đầu lại việc học của mình cho đến khi bạn có tư cách là sinh viên trở lại và chúng tôi đã gia hạn giấy phép học tập của bạn.

Học sinh sau trung học chuyển trường

Nếu bạn thay đổi các trường sau trung học, trường bạn định đổi cũng phải là một trường nằm trong danh sách các cơ sở giáo dục được chỉ định ( DLI ). Vui lòng kiểm tra danh sách DLI và xác nhận trường mới của bạn là DLI trước khi bạn cam kết chuyển trường.

Bạn phải cho chúng tôi biết mỗi khi bạn thay đổi trường sau trung học. Thay đổi trường sau trung học trên tài khoản của bạn là một dịch vụ miễn phí.

Bạn không cần phải nộp đơn để thay đổi giấy phép du học của mình nếu bạn đang chuyển trường.

Các nghiên cứu sau trung học bao gồm:

Trường đại học, cao đẳng cộng đồng, CEGEP, trường đại học tư thục, trường cao đẳng nghề nghiệp, học viện, trường học hoặc cơ sở đào tạo vàBESL / FSL và đào tạo ngôn ngữ khác.

sách vở

Học tập ở Quebec

Nếu chuyển đến một trường học ở Quebec, bạn phải có Chứng chỉ chấp nhận Quebec (CAQ).

Nếu bạn đang học ở Quebec và muốn thay đổi các điều kiện trên CAQ của mình (ví dụ: tổ chức), bạn nên liên hệ với Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI).

Ngày sửa đổi: 2019-10-02 bởi

IRCC Di cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Copyright & Disclaimer

The information on this site is for information purposes only. Canada International Student Magazine Inc (CISM) assumes no liability or responsibility for any inaccurate, delayed or incomplete information, nor for any actions taken in reliance thereon. The information contained about each individual, event or organization has been provided by such individual, event organizers or organization, or third parties without verification by us.

Any form of reproduction of any content on this website without the written permission of the publisher, is strictly prohibited. CISM is operated by Canada International Student Magazine Inc. a trademarked company; all rights reserved.