Các cách để tích luỹ kinh nghiệm làm việc tại Canada ngay khi còn đang đi học.

làm việc tại canada

Câu trả lời là : “Hãy tham gia cả bên trong và bên ngoài lớp học – nó sẽ thành công.”

Đã bao nhiêu lần bạn nghe nói nếu không có kinh nghiệm làm việc thì sẽ không bao giờ xin được việc? Hoặc, nếu không có chứng chỉ phù hợp, bạn sẽ không bao giờ kiếm được việc làm? Đó là sự thật, bạn có thể cần cả học vấn và kinh nghiệm. Hãy tham gia cả bên trong và bên ngoài lớp học – nó sẽ thành công.

1. CO-OP kết hợp các học kỳ học trên lớp với các học kỳ có kinh nghiệm làm việc thực tế được trả lương trong lĩnh vực liên quan trực tiếp đến mục tiêu nghề nghiệp của bạn. Cố vấn có thể giúp bạn lập kế hoạch đưa co-op vào trong kế hoạch giáo dục của bạn.

intership tại canada

2. HỌC TÍCH HỢP CÔNG VIỆC – WORK INTEGRATED LEARNING (WIL) kết hợp việc học trên lớp với các kỹ năng ứng dụng liên quan đến các kỹ năng cần thiết cho nơi làm việc. WIL có thể bao gồm các bài thực hành ngắn hạn tại nơi làm việc, nhưng nó cũng có thể bao gồm các phương pháp giảng dạy kết hợp các kỹ năng tại nơi làm việc vào các bài tập của khóa học (ví dụ: bài tập nhóm, báo cáo phong cách kinh doanh, bài thuyết trình, dự án danh mục đầu tư). Một số khóa học do WIL thiết kế bao gồm các dự án capstone liên quan đến ngành hoặc nơi làm việc. Tìm kiếm các khóa học có các bài tập trong thế giới thực được tích hợp sẵn.

3. WORK EXPERIENCE PRACTICUMS nói chung là những kinh nghiệm làm việc không được trả lương được sắp xếp theo chương trình bạn đang tham gia. Hãy xem việc học trên lớp của bạn sẽ chuyển sang nơi làm việc như thế nào. Bạn thường được xếp loại dựa trên thực tế của mình và nhận được phản hồi về cách cải thiện và tăng cơ hội được tuyển dụng.

4. HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU – RESEARCH ASSISTANT. Nếu bạn đang có kế hoạch theo đuổi một bằng cấp sau đại học, hãy tích lũy một số kinh nghiệm nghiên cứu. Tìm các vị trí trợ lý nghiên cứu, được trả lương hoặc tình nguyện, bằng cách nói chuyện với các thành viên trong khoa. Có được kinh nghiệm quý giá này.

5. CO-CURRICULAR RECORD. Các chương trình này cung cấp cho bạn một tài liệu chính thức công nhận công việc tình nguyện hoặc được trả lương trong khuôn viên trường của bạn bên ngoài lớp học. Hồ sơ ngoại khóa rất hữu ích để xây dựng sơ yếu lý lịch hoặc danh mục đầu tư và có thể được đính kèm trong đơn xin việc để chứng minh bạn có kỹ năng tại nơi làm việc. Nếu cơ sở của bạn không có chương trình ngoại khóa chính thức, hãy tạo danh mục đầu tư của riêng bạn bằng cách ghi lại các bài tập, dự án hoặc công việc tình nguyện thể hiện các kỹ năng tại nơi làm việc. Nhà tuyển dụng sẽ đánh giá cao những ví dụ về công việc của bạn.

6. PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI LÀM VIỆC – DEVELOP A NETWORK. Có một mạng lưới những người quan tâm đến cùng một chủ đề và / hoặc các lựa chọn nghề nghiệp sẽ hữu ích khi bạn đang tìm kiếm việc làm. Tìm hiểu về giảng viên của bạn. Họ biết những người trong lĩnh vực của họ và việc học trên lớp của bạn liên quan như thế nào đến các lựa chọn nghề nghiệp. Khoa cũng làm tài liệu tham khảo tốt. Tham gia câu lạc bộ sinh viên liên quan đến lĩnh vực bạn học. Gặp gỡ những người khác quan tâm đến lĩnh vực của bạn. Tạo tài khoản LinkedIn và phát triển kết nối với những người trong lĩnh vực bạn quan tâm đến nghề nghiệp. Việc phát triển một mạng lưới cần có thời gian, vì vậy hãy dành thời gian để làm điều đó – những người bạn gặp khi đang ở trong lớp có thể giúp bạn tìm được việc làm. Và ngược lại.

Nguồn: educationplannerbc 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Copyright & Disclaimer

The information on this site is for information purposes only. Canada International Student Magazine Inc (CISM) assumes no liability or responsibility for any inaccurate, delayed or incomplete information, nor for any actions taken in reliance thereon. The information contained about each individual, event or organization has been provided by such individual, event organizers or organization, or third parties without verification by us.

Any form of reproduction of any content on this website without the written permission of the publisher, is strictly prohibited. CISM is operated by Canada International Student Magazine Inc. a trademarked company; all rights reserved.