Thực tập mùa hè tại bang British Columbia

intern

Kỳ thực tập mùa hè không chỉ mang lại cơ hội làm việc tích luỹ kinh nghiệm cho các bạn sinh viên mà còn giúp họ xây dựng và mở rộng mạng lưới với những người làm trong cùng lĩnh vực. Các bạn sinh viên thường sẽ nhận được email hàng tuần từ các thầy cô cố vấn môn học và trong đó sẽ có mục thông báo về các vị trí đang đăng tuyển. Các bạn sinh viên cũng có thể tìm đến phòng hỗ trợ việc làm để tìm các công việc thực tập trong khuôn viên trường. Hầu hết các trường có cung cấp các khoá sau đại học thì đều cung cấp các khoá thực tập mùa hè cho sinh viên , và đây cũng được coi là điểm nổi bật của các chương trình này. 

Kwantlen Polytechnic University (KPU)

Kết nối nghề nghiệp tại KPU có hệ thống cơ sở dữ liệu riêng của hơn 1.800 nhà tuyển dụng và các nhà tổ chức cộng đồng, kết nối họ với hơn 11.000 sinh viên và cựu sinh viên. Có nhiều hình thức thực tập dành cho sinh viên, chẳng hạn như công việc toàn thời gian / bán thời gian, giáo dục hợp tác, cơ hội tình nguyện, cơ hội sinh viên trong khuôn viên trường, các buổi thông tin và hội thảo. Vì cơ sở dữ liệu được cập nhật hàng ngày, học sinh có thể cần kiểm tra xem có cập nhật nào trên trang web hay không. 

Hỗ trợ bổ sung 

KPU cũng tổ chức phỏng vấn giả tưởng và tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên, cho phép sinh viên thực hành phỏng vấn và thảo luận về các lựa chọn nghề nghiệp của họ với các cố vấn.

sinh viên làm việc

University of Victoria

Chương trình thực tập tại Đại học Victoria có tên là The Queen Elizabeth II Diamond Jubilee Scholarship (QES), cung cấp chương trình thực tập cho sinh viên đại học và sau đại học bậc cao. Ngoài làm việc tại các tỉnh khác nhau của Canada, sinh viên cũng có thể chọn làm việc tại các quốc gia khác, chẳng hạn như Indonesia, Malaysia và Thái Lan. Sinh viên sẽ có thể làm việc với các tổ chức đối tác cấp khu vực, quốc gia và cơ sở về các vấn đề, chẳng hạn như phát triển cộng đồng, giáo dục người tị nạn và quyền của người di cư / tị nạn. 

Những lợi ích 
 • Phát triển công dân toàn cầu thông qua các trải nghiệm học thuật, chuyên môn và đa văn hóa phong phú. 
 • Kích hoạt một thế hệ mới các nhà lãnh đạo dám nghĩ dám làm ở Canada và xung quanh Khối thịnh vượng chung thông qua tạo điều kiện thúc đẩy sự tham gia lâu dài của cộng đồng địa phương và toàn cầu. 
 • Nâng cao năng lực hợp tác và làm sâu sắc hơn các mối quan hệ đồng đẳng giữa các sinh viên thực tập, học giả và các tổ chức đối tác để tạo điều kiện phát triển cá nhân và nghề nghiệp.

University of British Columbia (UBC)

 • Dưới đây là danh sách các tổ chức cung cấp cơ hội thực tập cho sinh viên tại UBC.
 • EQWIP HUBs
 • CBIE Study Abroad Guide
 • Jobs in International Development
 • AIESEC
 • The Washington Center for Internships and Academic Seminars
 • Projects Abroad
 • Young Canada Works 
 • United Nations
 • United Nations Association of Canada
 • World University Service of Canada (WUSC) 
 • Uniterra
 • Jet program
 • GoAbroad
 • Charity Village
 • Centre for Intercultural Learning Canada
 • MyWorldAbroad

Đại học Simon Fraser (SFU) 

Dưới đây là danh sách các tổ chức cung cấp cơ hội thực tập cho sinh viên đại học tại SFU.

 • Jaimie Anderson Parliamentary Internship (Ottawa)
 • The Canadian Press Summer Internship (Toronto/Montreal)
 • The NATO Association of Canada (Toronto)
 • AIESEC (Locations Vary)
 • The Atlantic Council (Washington, DC)
 • Embassy of Canada Internship Program (Washington, D.C.)
 • Saskatchewan Legislative Internship Program (Regina)

Dưới đây là danh sách các tổ chức cung cấp cơ hội thực tập cho sinh viên sau đại học tại SFU.

 • The Canada West Foundation Jim Hume Program (Calgary)
 • International Youth Internship Program (Ottawa)
 • BC Legislative Internship Program (Victoria)
 • Parliamentary Internship Program (Ottawa)
 • Ontario Legislative Internship Program (Toronto)
 • Municipal Internship Program (Locations Vary, Alberta)
 • Alberta Public Service Policy Internship Program (Edmonton)
 • Manitoba Legislative Internship Program (Winnipeg)

Langara College

Sinh viên thường có 14 tuần thực tập trong học kỳ cuối của họ và họ có thể chọn vị trí thực tập của riêng mình với một cơ quan, hoặc từ danh sách các vị trí có sẵn hoặc họ tự thương lượng.

Thực tập không chỉ cho phép sinh viên trải nghiệm môi trường làm việc thực tế trong lĩnh vực của họ, mà còn chuẩn bị cho họ đối mặt với những thách thức mà họ có thể gặp phải trong tương lai.

Sources: UVIC Internships KPU Career Connection SFU Career Development Langara Internships UBC Internships

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Copyright & Disclaimer

The information on this site is for information purposes only. Canada International Student Magazine Inc (CISM) assumes no liability or responsibility for any inaccurate, delayed or incomplete information, nor for any actions taken in reliance thereon. The information contained about each individual, event or organization has been provided by such individual, event organizers or organization, or third parties without verification by us.

Any form of reproduction of any content on this website without the written permission of the publisher, is strictly prohibited. CISM is operated by Canada International Student Magazine Inc. a trademarked company; all rights reserved.