Hot news ! Dự án mới ra mắt của Chính phủ British Columbia hứa hẹn 861.000 cơ hội việc làm cho thị trường lao động!

Sau đây là bản tóm tắt tổng quan 10 năm Thị trường lao động tại Canada mà CISM tổng hợp được:

Bắt đầu từ năm 2019 đến năm 2029, chính phủ BC sẽ mở 861.000 vị trí để thay thế nguồn lao động đã nghỉ hưu và cung cấp nhiều cơ hội việc làm hơn cho những người trẻ tuổi. Khoảng 77% các vị trí này yêu cầu nền tảng giáo dục cử nhân, bằng chuyên môn, bằng tốt nghiệp và chứng chỉ, trong khi các vị trí còn lại yêu cầu ứng viên có trình độ đào tạo trung học và nghề nghiệp cụ thể.

Đây là 5 ngành sẽ chiếm 50% tổng số việc làm trong mười năm tới

Chăm sóc sức khỏe và Hỗ trợ xã hội: 141.700 việc làm; 16,5% trong tổng số việc làm

Dịch vụ Chuyên nghiệp, Khoa học và Kỹ thuật: 98.800 việc làm; 11,5% tổng số việc làm

Thương mại Bán lẻ: 80,900 việc làm; 9,4% tổng số việc làm

Dịch vụ lưu trú và ăn uống: 63.200 việc làm; 7,3 phần trăm tổng số việc làm

Dịch vụ Giáo dục: 60.400 việc làm; 7,0 phần trăm tổng số việc làm

Chăm sóc sức khỏe và Hỗ trợ xã hội

Tất cả các vị trí công việc liên quan đến lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe và Hỗ trợ xã hội yêu cầu ứng viên phải có trình độ chuyên môn và các cơ hội việc làm bao gồm dịch vụ chăm sóc sức khỏe cấp cứu, bệnh viện, cơ sở chăm sóc điều dưỡng và nội trú và trợ giúp xã hội.

Dịch vụ chuyên nghiệp, khoa học và kỹ thuật viên

Ứng viên cần phải có bằng cấp hoặc bằng cấp / chứng chỉ để đăng ký Cơ hội việc làm như Kiến trúc, Kỹ thuật, Thiết kế hệ thống máy tính, Quản lý, Dịch vụ Tư vấn Khoa học và Kỹ thuật và Dịch vụ Pháp lý, Kế toán, Thiết kế, Nghiên cứu và Quảng cáo.

Bán lẻ

Ngành thương mại bán lẻ đang có nhu cầu rất lớn và yêu cầu đối với ứng viên tương đối thấp hơn so với các ngành khác. Nhà tuyển dụng sẽ yêu cầu bằng tốt nghiệp / chứng chỉ hoặc trình độ trung học phổ thông, thay thế cho nền tảng bằng cấp. Các cơ hội việc làm bao gồm các đại lý xe có động cơ và phụ tùng cũng như các cửa hàng chăm sóc sức khỏe và cá nhân.

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

Dịch vụ lưu trú và ăn uống sẽ có mức tăng trưởng hàng năm 1,5% trong giai đoạn dự báo. Người lao động sẽ có nhiều cơ hội làm việc cho các dịch vụ lưu trú và dịch vụ ăn uống. Yêu cầu của ngành công nghiệp thực phẩm là thấp nhất trong số tất cả. Ứng viên sẽ cần phải có bằng tốt nghiệp trung học để đáp ứng đủ điều kiện của hầu hết các vị trí.

Dịch vụ giáo dục

Tỷ lệ nộp đơn của ngành giáo dục đã tăng vọt trong những năm qua và sẽ tiếp tục là hiện tượng hiện nay trong thập kỷ tới. Chính phủ đã xếp hạng các vị trí liên quan trong ngành này là 20 ngành nghề xã hội hàng đầu có nhiều việc làm nhất từ ​​năm 2019 đến năm 2029. Các ứng viên thường phấn đấu trong các trường tiểu học và trung học, các cơ sở giáo dục sau trung học và các tổ chức giáo dục tư nhân. Ứng viên sẽ cần một nền tảng cấp độ để đáp ứng yêu cầu tối thiểu của tất cả các vị trí trong ngành này.

Trong tổng số 861.000 vị trí, 548.600 vị trí sẽ được cung cấp tại tỉnh British Columbia. 10 ngành hàng đầu sẽ có nhu cầu lớn là xây dựng, thương mại bán lẻ (không bao gồm ô tô và chăm sóc cá nhân), dịch vụ ăn uống, dịch vụ pháp lý, kế toán, thiết kế, nghiên cứu và quảng cáo, dịch vụ chăm sóc sức khỏe cứu thương, kinh doanh và tòa nhà , bệnh viện, thiết kế hệ thống máy tính, thương mại bán buôn, và các cơ sở chăm sóc điều dưỡng và dân cư.

Tài liệu và thông tin có trên trang web này chỉ dành cho mục đích thông tin và không nên được hiểu là lời khuyên chuyên nghiệp. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức để đảm bảo tính chính xác của thông tin tại thời điểm viết bài, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính đầy đủ hoặc chính xác của tất cả thông tin. Vì thông tin có thể thay đổi mà không cần thông báo trước, hãy luôn tham khảo Chính phủ British Columbia.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Copyright & Disclaimer

The information on this site is for information purposes only. Canada International Student Magazine Inc (CISM) assumes no liability or responsibility for any inaccurate, delayed or incomplete information, nor for any actions taken in reliance thereon. The information contained about each individual, event or organization has been provided by such individual, event organizers or organization, or third parties without verification by us.

Any form of reproduction of any content on this website without the written permission of the publisher, is strictly prohibited. CISM is operated by Canada International Student Magazine Inc. a trademarked company; all rights reserved.