Thực tập mùa hè tại bang British Columbia
| |

Thực tập mùa hè tại bang British Columbia

Kỳ thực tập mùa hè không chỉ mang lại cơ hội làm việc tích luỹ kinh nghiệm cho các bạn sinh viên mà còn giúp họ xây dựng và mở rộng mạng lưới với những người làm trong cùng lĩnh vực. Các bạn sinh viên thường sẽ nhận được email hàng tuần từ các thầy…