Từ ngày 15 tháng 1 năm 2022: Yêu cầu nhập cảnh: Các điều chỉnh đối với một số khách du lịch vào Canada
|

Từ ngày 15 tháng 1 năm 2022: Yêu cầu nhập cảnh: Các điều chỉnh đối với một số khách du lịch vào Canada

Kể từ ngày 15 tháng 1 năm 2022, một số nhóm du khách hiện đang được miễn các yêu cầu nhập cảnh, sẽ chỉ được phép nhập cảnh vào Canada nếu họ được tiêm chủng đầy đủ một trong các loại vắc xin được phép nhập cảnh vào Canada. Các nhóm này bao gồm: Cá…

Đi du học cùng Con nhỏ khu vực Greater Victoria
| | |

Đi du học cùng Con nhỏ khu vực Greater Victoria

Có 27 trường tiểu học trực thuộc khu vực Greater Victoria và đây là một môi trường tuyệt vời dành cho học sinh quốc tế. Chương trình Giáo dục Quốc tế của họ dành riêng cho việc trau dồi khả năng học tập và nghiên cứu của học sinh. Các trường tiểu học của họ…

Chương trình Dự bị Quốc tế (IFP) University of Toronto
| |

Chương trình Dự bị Quốc tế (IFP) University of Toronto

University of Toronto cung cấp Chương trình Dự bị Quốc tế – International Foundation Program (IFP) cho sinh viên quốc tế bậc đại học. Chương trình kết hợp việc chấp nhận có điều kiện vào Đại học với các khóa học tiếng Anh chuyên sâu và các khóa học tín chỉ đại học. IFP có…