Study Permit – Những điều cần biết
| | | |

Study Permit – Những điều cần biết

Giấy phép du học (Study Permit) là gì? Giấy phép du học là một tài liệu phát hành cho phép công dân nước ngoài theo học tại các cơ sở giáo dục được chỉ định –  designated learning institutions  (DLI) ở Canada. Hầu hết các công dân nước ngoài cần có giấy phép học tập…

|

Cập nhật về thời gian nhận hồ sơ cho các khóa học kỳ Fall/2021 của Trường Southern Alberta Institute of Technology (SAIT)

Technology is who we are — it’s what we do. Chính thức được gọi là Học viện Công nghệ Nam Alberta – Southern Alberta Institute of Technology (SAIT) (SAIT), trường là một cộng đồng gồm các nhà tư tưởng, nhà sáng tạo và nhà vô địch dẫn đầu sự thay đổi và hình dung lại…