Những thông tin cần biết để apply số SIN khi du học Canada.
| |

Những thông tin cần biết để apply số SIN khi du học Canada.

Số SIN là gì? Số Bảo hiểm Xã hội (SIN) là một số gồm 9 chữ số được cấp bởi Service Canada, một cơ quan của chính phủ Canada. Bạn cần có SIN trước khi bắt đầu làm việc tại Canada, để nộp thuế cũng như tiếp cận các chương trình và phúc lợi của…